Odluka o odobrenim projektima sanacije (rehabilitacije) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17), člana 77. stav (2) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona" br. 23/21 i 8/22), a u vezi sa članom 6. stav (3) Odluke o odobravanju novčanih sredstava za sanaciju (rehabilitaciju) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona – potrošačka jedinica 22010001 („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 11/22) i broj 02/1-23-10322-4/22 od 21.06.2022. godine, Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 21.06.2022. godine, d o n o s i

 

 

O D L U K U
o odobrenim projektima sanacije (rehabilitacije) lokalnih i nerazvrstanih cesta na
području Tuzlanskog kantona

 

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15