PRELIMINARNA LISTA PRIVREDNIH SUBJEKATA ČIJI PROJEKTI ĆE BITI PREDMET SUFINANSIRANJA OD STRANE MINISTARSTVA

Na osnovu tačke 6. Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinansiranje razvojnih projekata u turizmu na području Tuzlanskog kantona za 2022.godinu, a u vezi sa Odlukom Vlade o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele novčanih sredstava za kapitalne transfere u oblasti turizma broj 02/1-18-12866/22 od 06.06.2022.godine i Rješenja Ministarstva o imenovanju Komisije za odabir projekata iz Programa sufinansiranja razvojnih projekata u turizmu na području Tuzlanskog kantona broj 05-1-18-017248/22 od 25.07.2022.godine i broj 05-1-18-017248-1/22 od 25.07.2022.godine, Ministarstvo trgovine turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona objavljuje:

 

1. PRELIMINARNU LISTU PRIVREDNIH SUBJEKATA ČIJI PROJEKTI ĆE BITI PREDMET SUFINANSIRANJA OD STRANE MINISTARSTVA...

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15