Privremene liste po osnovu naknade za obavljanje tehničke preglede vozila

Na osnovu člana 10. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila, broj 02/1-14-20481/15 od 14.09.2015.godine, Komisija za ocjenu prispjelih prijedloga projekata po javnom pozivu formirana Rješenjem ministra trgovine, turizma i saobracaja, broj 05/1-34-30399/15 od 13.10.2015. godine, donosi:

Opširnije...

JAVNI POZIV za predlaganje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja za raspodjelu namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede u iznosu od 25.000,00 KM

Na osnovu člana 69. tačka 24., a u vezi sa članom 78. stav 1. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu (''Službene novine Tuzlanskog kantona'', broj 3/15), a u vezi sa članom 3. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede, broj: 02/1-14-20481/15 od 14.09.2015. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) raspisuje

 

J A V N I P O Z I V
za predlaganje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja
za raspodjelu namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade
za obavljene tehničke preglede u iznosu od 25.000,00 KM

 

Opširnije...

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE REGISTROVANIH REDOVA VOŽNJE NA FEDERALNIM AUTOBUSNIM LINIJAMA USAGLAŠENIH SA DALJINAROM I MINIMALNIM VREMENIMA VOŽNJE

 

Na osnovu člana 26. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.28/06 i 2/10), člana 8. Pravilnika o kriterijima, postupku i načinu usklađivanja , registracije i ovjere redova vožnje te sadržaju i načinu vođenja registra ("Službene novine Federacije BiH", br.79/13), Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, raspisuje

 

JAVNI POZIV

za dostavljanje registrovanih redova vožnje na federalnim autobusnim linijama
usaglašenih sa Daljinarom i minimalnim vremenima vožnje

Opširnije...

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA I PROJEKATA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA ZA RASPODJELU NAMJENSKIH SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU NAKNADE ZA OBAVLJENE TEHNIČKE PREGLEDE U IZNOSU OD 25.000,000 KM

Na osnovu člana 29. tačka 23., a u vezi sa članom 38. stav 1. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu (''Službene novine Tuzlanskog kantona'', broj: 7/13), a u vezi sa članom 3. Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju uslova i kriterija, načina i postupka raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede, broj:02/1-27-15523-1/13 od 04.10.2013. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) raspisujeJ A V N I P O Z I V
za predlaganje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja
za raspodjelu namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade
za obavljene tehničke preglede u iznosu od 25.000,00 KM

 

Opširnije...

ODLUKA O UTVRĐIVANJU KRITERIJA, USLOVA I POSTUPAKA ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA NA IME TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI, NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA I SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZEĆIMA - POTROŠAČKA JEDINICA 22010001 U 2013. GODINI

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa članom 38. stav 2. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 7/13 i 11/13), na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 12.09.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U
o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za dodjelu bespovratnih sredstava na ime
Tekući transferi drugim nivoima vlasti, neprofitnim organizacijama i subvencije
javnim preduzećima - potrošačka jedinica 22010001 u 2013. godini

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna