Rješenje o produženju privremeno registrovanih redova vožnje na kantonalnim linijama do 31.01.2022. godine

Na osnovu člana 14. Pravilnika o načinu, uslovima, postupku i kriterijima utvrđivanja i trajanja privremenog obustavljanja održavanja polaska ili redova vožnje usled više sile ili vanrednog slučaja u cestovnom prometu („Službene novine FBiH", br. 19/10) i člana 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine FBiH", br. 2/98 i 48/99), Upute Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o načinu realiziranja obustavljanja polazaka, povrataka, odnosno voznih redova, u uvjetima proglašenja nesreće izazvane pandemijom korona virusa (COVID-19) i etapnim početkom održavanja javnog linijskog prijevoza putnika broj: 01/06-27-769-1/20 od 14.05.2020. godine i Izmjenama i dopunama Upute Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o načinu realizovanja obustavljanja polazaka, povrataka, odnosno voznih redova, u uvjetima proglašenja nesreće izazvane pandemijom korona virusa (COVID-19) i etapnim početkom održavanja javnog linijskog prijevoza putnika broj: 01/06-27-769-3/21 od 14.06.2021. godine, Ministar trgovine, turizma i saobrćaja donosiR J E Š E NJ E

o produženju važnosti privremeno registrovanih redova vožnje na kantonalnim autobusnim
linijama

 

Polaganje posebnog ispita za taksi vozača

Obavještavamo kandidate koji su se prijavili za polaganje posebnog ispita za taksi vozača da će se polaganje održati dana 07.07.2021. godine (srijeda) u u 13,00 sati u prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja (ul. Mije Keroševića br. 20 - zgrada „Grafičar-RTV TK").


Prijavljeni kandidati su dužni prisustvovati lično, a u slučaju spriječenosti dolaska na polaganje ispita, dužni su o tome obavijestiti ovo Ministarstvo.


Napomena: Kandidati su obavezni ponijeti zaštitnu masku za lice.

 

MINISTAR

Hamza Bešić, dipl. pravnik

Konačne liste pravnih i fizičkih lica kojima je ODOBRENO / NIJE ODOBRENO refundiranje sredstava po osnovu Javnog oglasa.

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave (,,Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 35/05), čl. 9. i 12. Odluke o načinu raealizacije transfera finansijskih sredstava za refundaciju troškova poslovanja u oblasti hotelijerstva i ugostiteljstva, broj 01/118-8995/21 od 04.05.2021. godine, nakon okončanog postupka po Javnom pozivu za dodjelu sredstava pomoći privrednim subjektima u svrhu refundacije uplaćenih poreza i doprinosa na plaću i iz plaće zaposlenika, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja donosiODLUKU

o odobravanju/neodobravanju sredstava pomoći privrednim subjektima
u djelatnosti hotelijerstva i ugostiteljstva

 

Lista fizičkih lica kojima je odobrena refundacija, pravnih lica kojima je odobrena refundacija, fizičkih lica kojima nije odobrena refundacija i pravnih lica kojima nije odobrena refundacija

Na osnovu člana 12. u vezi sa članom 8, 9. i 10. Odluke o načinu realizacije transfera finansijskih sredstava za refundaciju troškova poslovanja u djelatnosti hotelijerstva i ugostiteljstva, broj 02/118-8995/21 od 04.05.2021. godine, u postupku po Javnom pozivu za dodjelu sredstava pomoći privrednim subjektima u svrhu refundacije uplaćenih poreza i doprinosa na plaću i iz plaće zaposlenika, objavljenom 07. maja 2021. godine na web stranici Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona i web stranici Vlade Tuzlanskog kantona, Komisija za provođenje postupka po javnom pozivu imenovana rješenjem ministra trgovine, turizma i saobraćaja, broj 05/1-18-10859/21 od 18.05.2021. godine, objavljuje

 


LISTU

fizičkih lica kojima je odobrena refundacija, pravnih lica kojima je odobrena
refundacija, fizičkih lica kojima nije odobrena refundacija i pravnih lica kojima nije
odobrena refundacija

 

Javni poziv za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture

Na osnovu članova 3. stav (1) i 13. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede broj 02/1-11-8374/21 od 27.04.2021. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona raspisuje

 


J A V N I  P O Z I V

za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture

 

Javni poziv za dodjelu sredstava pomoći privrednim subjektima u svrhu refundacije uplaćenih poreza i doprinosa na plaću i iz plaće zaposlenika

Na osnovu člana 5. Odluke o načinu realizacije transfera finansijskih sredstava za refundaciju troškova poslovanja u djelatnosti hotelijerstva i ugostiteljstva broj 02/1-18-8995/21 od 04.05.2021.godine, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona raspisuje:


JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava pomoći privrednim subjektima u svrhu refundacije uplaćenih poreza i doprinosa na plaću i iz plaće zaposlenika


Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodijelu finansijske pomoći u skladu sa Odlukom o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021.godinu Vlade Tuzlanskog kantona broj 02/1-11-7509/21 od 07.04.2021.godine za podršku ugroženim sektorima privrede Tuzlanskog kantona u okolnostima pandemije COVID-19 i Odlukom o načinu realizacije transfera finansijskih sredstava za refundaciju troškova poslovanja u djelatnosti hotelijerstva i ugostiteljstva Vlade Tuzlanskog kantona broj 02/1-18-8995/21 od 04.05.2021.godine.


Sve potrebne informacije o javnom pozivu i obrazac zahtjeva možete pronaći na sljedećim linkovima:

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna