Poziv za učešće u procesu javnih konsultacija – Nacrt Strategije za borbu protiv korupcije TK 2021-24. godina

Tim za prevenciju korupcije Vlade Tuzlanskog kantona uz podršku Misije Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OSCE) poziva na učešće u procesu javnih konsultacija svih zainteresovanih strana.

Prijedloge za izmjene i dopune Nacrta Strategije za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona 2021-24.godina i pratećeg Akcionog plana za njeno provođenje potrebno je dostaviti najkasnije do 15. 04. 2021. godine na e-mail adresu:

sprecavanje_korupcije-tk@ muptk.ba

Tim za prevenciju korupcije Vlade Tuzlanskog kantona je Rješenjem Vlade Tuzlanskog kantona o imenovanju Tima za prevenciju korupcije broj: 02/1-04-2178/20 od 28.01.2020. godine zadužen za izradu Strategije za prevenciju korupcije Tuzlanskog kantona 2020 – 2024. i Akcionog plana za provođenje Strategije za prevenciju korupcije Tuzlanskog kantona 2020 – 2024. godina.

Nacrt Strategije za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona 2021 – 2024. godina, kao i poziv za učešće u javnim konsultacijama možete preuzeti u nastavku:

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15