JAVNI OGLAS za izbor kandidata za nominiranje i imenovanje članova Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona
Javni oglas za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova nadzornog odbora u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U SKLADU SA PRAVILNIKOM O POSTUPKU DODJELE UGOVORA O USLUGAMA IZ ANEKSA II DIO B. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA - PRAVNE USLUGE - TENDERSKA DOKUMENTACIJA
J A V N I P O Z I V za korištenje sredstava po Programu raspodjele sredstava sa budžetske pozicije 13010002 “Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima” ekonomski kod 615500 “Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima”
Javni poziv za kandidovanje Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, FMERI za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu
JavnI poziv za kandidovanje Programa utroska sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d . Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugorocno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 201 5. godinu
Ponovni oglas za imenovanje kandidata za upražnjenu poziciju predsjednika i članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom
Javni poziv za prikupljanje prijava za intervencije u privrednim društvima iz hemijske i drvoprerađivačke industrijske grane
Oglas za imenovanje kandidata za upražnjenu poziciju predsjednika i članova nadzornih odbora u privrednim društvima

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna