Javni poziv za učešće poslodavaca u realizaciji Programa poticanja zapošljavanja 2020

Na osnovu Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba(„Službene novine Federacije BiH", TK",broj: 41/01,22/05 i 9/08), Programom rada Službe za zapošljavanje za 2020.godinu i Odluke Upravnog odbora o usvajanju Programa poticanja zapošljavanja 2020, broj: 01-04-1-184/S-10-2/20 od 10.09.2020.godine, JU Služba za zapošljavanje objavljuje


JAVNI POZIV

za učešće poslodavaca u realizaciji Programa poticanja zapošljavanja 2020

Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u iznosu od 195.600,00 KM, radi sufinansiranja zapošljavanja 28 osoba sa evidencije nezaposlenih u Tuzlanskom kantonu, i sufinansiranja stručnog osposobljavanja osoba sa evidencije nezaposlenih, koje ne pripadaju boračkoj populaciji.
Izrazi u ovom dokumentu koji su napisani samo u jednom gramatičkom rodu odnose se podjednako na muški i ženski rod.

1. CILJ
Program se realizira s ciljem sufinansiranja zapošljavanja i stručnog osposobljavanja osoba sa evidencije nezaposlenih Službe, sa posebnom rodnom osjetljivošću u cilju sprečavanja dugotrajne nezaposlenosti, unapređenja radnih sposobnosti i stvaranje uvjeta za jačanje konkurentnosti mladih osoba bez radnog iskustva, osposobljavanjem za rad u zvanju za koje su se školovali...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna