Oglas za prijem u radni odnos na određeno vriieme - Arhivist za evidenciju i zaštitu arhivske građe van Arhiva

Na osnovu člana 41. Zakona o arhivskoj djelatnosti (Sl. novine TK br. 15/00., 2102, l3lll.) i člana  25. Pravila  JU Arhiv  Tuzlanskog  kantona, Pravilnika o radu JU Arhiv TK Tuzla,  Saglasnosti Vlade Tuzlanskog kantona, br.02ll-34-019778-4114., od 21.10.2014. godine, i Odluke Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona sa 41 sjednice  održane  dana  11.2. 2016. godine. godine, JU Arhiv Tuzlanskog kantona raspisuje:

 

 KONKURS

 

Za prijem u radni odnos na određeno vriieme

 

 

1. Arhivist za evidenciju i zastitu arhivske građe van Arhiva,

                 1 izvršilac na odredeno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije direktora

 

 

Na osnovu člana 41. Zakona o arhivskoj djelatnosti (Sl. novine TK br. 15/00., 2102, l3lll.) i člana  25. Pravila  JU Arhiv  Tuzlanskog  kantona, Pravilnika o radu JU Arhiv TK Tuzla,  Saglasnosti Vlade Tuzlanskog kantona, br.02ll-34-019778-4114., od 21.10.2014. godine, i Odluke Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona sa 41 sjednice  održane  dana  11.2. 2016. godine. godine, JU Arhiv Tuzlanskog kantona raspisuje:

 

 KONKURS

 

Za prijem u radni odnos na određeno vriieme

 

 

1. Arhivist za evidenciju i zastitu arhivske građe van Arhiva,

                 1 izvršilac na odredeno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije direktora

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15