PONIŠTAVANJE konkursa za popunu upražnjenog radnog mjesta Arhiviste za zaštitu arhivske građe van Arhiva, u JU Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla

Na osnovu člana 50. Zakona o arhivskoj djelatnosti (Sl. novine TK br. 15/00.,2/02.,13/11) i člana 25. Pravila JU Arhiv Tuzlanskog kantona, te Zaključka Vlade Tuzlanskog kantona broj 02/1-14-10546/15. od 31.3.2015. godine, Upravni odbor JU Arhiv Tuzlanskog kantona na 42. sjednici održanoj dana 25.2.2016. godine donosi Odluku kojom se 

 


PONIŠTAVA konkurs za popunu  upražnjenog radnog mjesta

 Arhiviste za zaštitu arhivske građe van Arhiva,

 u JU Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla

 

 

Na osnovu člana 50. Zakona o arhivskoj djelatnosti (Sl. novine TK br. 15/00.,2/02.,13/11) i člana 25. Pravila JU Arhiv Tuzlanskog kantona, te Zaključka Vlade Tuzlanskog kantona broj 02/1-14-10546/15. od 31.3.2015. godine, Upravni odbor JU Arhiv Tuzlanskog kantona na 42. sjednici održanoj dana 25.2.2016. godine donosi Odluku kojom se 

 


PONIŠTAVA konkurs za popunu  upražnjenog radnog mjesta

 Arhiviste za zaštitu arhivske građe van Arhiva,

 u JU Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15