Javni konkurs za prijem radnika na neodređeno i određeno vrijeme

Na osnovu člana 39. Statuta JP RTV TK ("Službene novine TK", br. 12/17 i 3/20), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu, člana 4. Pravilnika o radu JP RTV TK i saglasnosti Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona broj: 11/1-30-033370/22 od 20/12/2022. godine i broj: 11/1-30-033988/22 od 22/12/2022. godine, objavljuje se

 

JAVNI KONKURS
za prijem radnika na neodređeno i određeno vrijeme

 

Javni konkurs se raspisuje za prijem radnika na neodređeno vrijeme i određeno vrijeme na period 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, radi popunjavanja upražnjenih radnih mjesta kako slijedi:

1. Tehničar/montažer u radiju, jedan izvršilac, neodređeno vrijeme
2. Montažer, dva izvršioca, određeno vrijeme, 24 (dvadesetčetiri) mjeseca...

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv