Interesuje me nacin bodovanja potvrda za boracke stipendije?

Vaše ime: Emina J
Vaše pitanje: Postovani, interesuje me nacin bodovanja potvrda za boracke stipendije. Konkretno potvrde kojima se dokazuje da je otac bio u ratu i potvrda o patriotskoj ligi.
Hvala unaprijed.

 

Odgovor: Postovani,
Odredbama člana 10. Odluke o utrđivanju uslova, kriterijama i postupka za dodjelu sredstava stipendija braniteljiam i člnovima njihovih porodica utvrđeni su kriteriji na osnovu kojih se ostvaruju bodovi po osnovu boračkog statusana način kako slijedi:
Član 10.
(Bodovi po osnovu braniteljskog statusa)
(1) Po osnovu braniteljskog statusa, kandidatu pripadaju bodovi:
a) studenti / učenici bez roditeljskog staranja.......................................................... 10 bodova i
(2) Kandidatu ratnom vojnom invalidu (u daljem tekstu: RVI), pripadaju bodovi kako slijedi:
a) RVI 100%, I grupa invaliditeta ...................................................................20 bodova,
b) RVI 100%, II grupa invaliditeta ...................................................................18 bodova,
c) RVI 90%, III grupa invaliditeta....................................................................16 bodova,
d) RVI 80%, IV grupa invaliditeta.....................................................................14 bodova,
e) RVI 70%, V grupa invaliditeta .....................................................................12 bodova,
f) RVI 60%, VI grupa invaliditeta ....................................................................10 bodova,
g) RVI 50%, VII grupa invaliditeta ...................................................................8 bodova,
h) RVI 40%, VIII grupa invaliditeta ..................................................................6 bodova,
i) RVI 30%, IX grupa invaliditeta ....................................................................4 boda i
j) RVI 20%, X grupa invaliditeta ...................................................................... 2 boda.
(3) Kandidatu iz obitelji RVI, pripadaju bodovi kako slijedi:
a) RVI 100%, I grupa invaliditeta ...................................................................10 bodova,
b) RVI 100%, II grupa invaliditeta .....................................................................9 bodova,
c) RVI 90%, III grupa invaliditeta......................................................................8 bodova,
d) RVI 80%, IV grupa invaliditeta......................................................................7 bodova,
e) RVI 70%, V grupa invaliditeta ......................................................................6 bodova,
f) RVI 60%, VI grupa invaliditeta .....................................................................5 bodova,
g) RVI 50%, VII grupa invaliditeta ....................................................................4 boda,
h) RVI 40%, VIII grupa invaliditeta ...................................................................3 boda,
i) RVI 30%, IX grupa invaliditeta ......................................................................2 boda i
j) RVI 20%, X grupa invaliditeta ....................................................................... 1 bod.
(4) Kandidatu demobilisanom branitelju (u daljem tekstu: DB) Armije Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: A RBiH), Hrvatskog vijeća odbrane (u daljem tekstu: HVO) i Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: MUP), pripadaju bodovi kako slijedi:
a) Dobrovoljac i organizator otpora je lice koje je stupilo u Oružane snage (u daljem tekstu:
OS) u periodu od 18.09.1991. – do 19.06.1992. godine i ostao neprekidno u jedinicama do
23.12.1995.godine ili je ranije demobiliziran od nadležnog vojnog organa........... 40 bodova,
b) Veteran je lice koje je stupilo u jedinice u periodu od 18.09.1991. do 31.12.1992.godine i
ostao neprekidno u jedinicama do 23.12.1995. godine ili je ranije demobiliziran od
nadležnog vojnog organa..........................................................................................30 bodova i
c) Učesnik rata je lice koje je u sastavu OS provelo najmanje jednu godinu dana neprekidno u
periodu od 20.06.1992. godine do 23.12.1995. godine.............................................10 bodova.
(5) Kandidatu iz obitelji DB ARBiH, HVO-a i MUP-a, pripadaju bodovi kako slijedi:
a) Dobrovoljac i organizator otpora je lice koje je stupilo u OS u periodu od 18.09.1991. – do
19.06.1992. godine i ostao neprekidno u jedinicama do 23.12.1995. godine ili je ranije
demobiliziran od nadležnog vojnog organa.............................................................. 30 bodova,
b) Veteran je lice koje je stupilo u jedinice u periodu od 18.09.1991. do 31.12.1992.godine i ostao neprekidno u jedinicama do 23.12.1995. godine ili je ranije demobiliziran od nadležnog vojnog organa...................20 bodova i
c) Učesnik rata je lice koje je u sastavu OS proveo najmanje jednu godinu dana neprekidno u periodu od 20.06.1992. godine do 23.12.1995. godine...............................................5 bodova.
(6) Ukoliko su kod kandidata, oba roditelja/usvojitelja/staratelja, u statusu DB, kao osnov za bodovanje, uzima se dužina staža DB sa dužim učešćem u OS BiH i polovina učešća drugog DB.
(7) U slučaju da se iz jednog porodičnog domačinstva istovremeno redovno školuje više od jednog studenta/učenika, za svakog od njih priznaje se po dodatnih 5 bodova, uz obezbijeđen dokaz o redovnom studiranju/ školovanju.
(8) Ukoliko iz jednog porodičnog domaćinstva, u postupku za dodjelu stipendije, zahtjev podnese više od jednog kandidata, pravo na dodjelu stipendije može ostvariti samo kandidat sa većim brojem bodova.
(9) Izuzetno, pravo iz stava (8) ovoga člana, može ostvariti i drugi kandidati iz istog porodičnog domaćinstva, ukoliko sredstva iz člana 21. ove Odluke za određenu kategoriju ne budu raspoređena u cijelosti.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna