Kada će biti objavljena konačna lista za obavljanje volonterskog staža?

Vaše ime i prezime: Samir Subašić
Vaše pitanje: Kada ce bit objavljena konacna lista za obavljanje volonterskog staza i rjeseno po prigovorima.

 

Odgovor:
Poštovani,
odredbama člana 15. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog staža branitelja i članova njihovih porodica, („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 9/14), propisano je da " O prigovorima na prijedlog liste kandidata odlučuje Ministar u roku od 15 dana od dana isteka roka za prigovore".
Rok za izjavljivanje prigovora istekao je 16.06.2017. godine.
Konačnu listu kandidata utvrdit će Ministar za boračka pitanja u roku od 15 dana od navedenog datuma i ista će biti objavljena na zvaničnoj web stranici Vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva za boračka pitanja.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15