Rang lista korisnika sredstava sa pozicije „PODRŠKA RAZVOJU KANTONA“ za 2018. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", br.17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11 i 15/13), Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona" za 2018. godinu objavljenom u dnevnom listu „Oslobođenje" dana 28.05.2018. godine , člana 10. stav (3) Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu nepovratnih sredstava za subvencije MSP za nabavku opreme i alata, broj: 03/1-02-12204/18 od 20.04.2018. godine, člana 10. stav (3) Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu nepovratnih sredstava za subvencije obrtnicima za nabavku opreme i alata, broj 03/1-02-12187/18 od 20.04.2018. godine, člana 9. stav (3) Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele nepovratnih sredstava za subvencije za podršku obrtničkim komorama, broj: 03/1-02-12202/18 od 20.04.2018. godine, člana 10. stav (3) Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu nepovratnih sredstava za sufinansiranje troškova za uvođenje ISO/IEC standarda, osiguranje CE znaka i obnavljanje standarda, broj 03/1-02-12198/18 od 20.04.2018. godine, člana 9. stav (3) Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu nepovratnih sredstava za sufinansiranje programa/projekata edukacije za pokretanje biznisa, broj: 03/1-02-12191/18 od 20.04.2018. godine, Komisija za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije „Podrška razvoju kantona" za 2018. godinu, objavljuje:

Opširnije...

Održan sastanak sa predstavnicima Njemačkog centra za robotiku, Udruženja Projekt ABC i Elatec d.o.o. iz Gračanice

U četvrtak, 05.07.2018. godine u prostorijama Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona održan je sastanak sa predstavnicima Njemačkog centra za robotiku - DKR Tuzla, Udruženja građana „Projekt ABC" iz Tuzle i kompanije Elatec d.o.o. iz Gračanice sa Ministrom privrede gosp.

Opširnije...

Otvoren javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresirane da je UNDP BiH objavio javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu podrške investicijama u saradnji s dijasporom.

Opširnije...

Poziv investitorima za iskazivanje interesa za realizaciju novih investicija u 2018. godini uz podršku projekta „Lokalni integrisani razvoj (LIR)“

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona obaviještava da je UNDP objavio „Poziv investitorima za iskazivanje interesa za realizaciju novih investicija u 2018. godini uz podršku projekta „Lokalni integrisani razvoj (LIR)".

Opširnije...

Objavljeni Javni pozivi Grada Tuzla za učešće u Programu raspodjele sredstava za podršku privrednim subjektima


Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresovane potencijalne aplikante da su u četvrtak 21.06.2018. godine objavljeni Javni pozivi za učešće u Programu raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzla namijenjeni za podršku privrednim subjektima na području grada Tuzla za 2018. godinu.

Opširnije...

Sastanak Mreže kantonalnih praktičara planiranja i upravljanja razvojem


U Goraždu se od 20 – 22. juna održava šesti sastanak Mreže kantonalnih praktičara planiranja i upravljanja razvojem u kantonima Federacije Bosne i Hercegovine. Cilj sastanka je da koordinatori kantonalnih odbora za razvoj, kao i drugi ključni akteri sa kantonalnog, federalnog i drugih nivoa vlasti razmijene iskustva o procesima provedbe strategija, analiziraju iskustva drugih i definišu potrebnu podršku budućim procesima provedbe strategija.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo privrede