STVORENI PREDUSLOVI ZA PENZIONISANJE 59 RADNIKA

Potpisivanjem ugovora o beskamatnoj pozajmici sredstava danas su stvoreni preduslovi za penzionisanje 59 radnika u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom. Za uvezivanje radnog staža i stvaranja uslova za odlazak u penziju radnika Elektromontaže, Aide, TTU-a, Livnice čelika i Bosnia Valves Vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva izdvojili su ukupno 960.000,00 KM.

Opširnije...

POTPISAN UGOVOR O KONCESIJI ZA KORIŠTENJE PRIRODNE MINERALNE VODE

Ugovor o koncesiji za eksploataciju prirodne mineralne vode  na eksploatacionom polju „Ljubače“ danas su u prostorijama Pivare potpisali ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Knežiček i direktor Pivare Zlatan Pejić.

Koncesija za eksploataciju mineralne vode dodijeljena je na period od 5 godina, a prije zaključivanja ugovora Pivara je Ministarstvu dostavila bankovnu garanciju na iznos od 56.700,00 KM kao garanciju redovnog izmirenja obaveza po osnovu koncesione naknade.

Opširnije...

ODOBRENA KREDITNA SREDSTVA GIKIL-U KOD UNION BANKE

Zahvaljujući se na hitno odobrenim kreditnim sredstvima danas su premijer Sead Čaušević i resorni ministar Željkom Knežiček sa saradnikom primili predstavnike Union banke dd Sarajevo. Dobra saradnja premijera FBiH Nermina Nikšića i predstavnika Tuzlanskog kantona rezultirala je kreditnim sredstvima koja će Global Ispat koksnoj industriji d.o.o. Lukavac omogućiti nastavak rada.

Opširnije...

POTPISAN UGOVOR O KONCESIJI

Ugovor o dodjeli koncesije za eksploataciju termomineralne vode na bunaru PEB-4 “Ćelahuša” u općini Gračanica danas su u prostorijama Ministarstva industrije, energetike i rudarstva potpisali direktor privrednog društva TERME d.o.o. Ćamil Zahirović i Ministar industrije, energetike i rudarstva TK Željko Knežiček.

Opširnije...

MINISTAR ŽELJKO KNEŽIČEK SASTAO SE SA PREDSTAVNICIMA SINDIKATA TEKSTILA, KOŽE, OBUĆE I GUME TK

Na zahtjev Sindikata tekstila, kože, obuće i gume TK, ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Knežiček sa saradnicima, danas je održao sastanak. Predstavnici sindikata su zatražili pomoć, da Ministarstvo zajedno sa njihovim poslodavcima pokušaju obezbijediti normalne uslove rada i uvezivanje radnog staža. Ministar je iskazao spremnost da pomogne ovim firmama, onoliko koliko je to u njegovom domenu i u okviru nadležnosti Ministarstva industrije, energetike i rudarstva.

Opširnije...

POZIV

Obavještavamo vas da će u srijedu 12.06.2013.godine predstavnici Ministarstva industrije, energetike i rudarstva TK i kompanije Terme iz Gračanice potpisivati Ugovor o koncesiji za eksploataciju termo-mineralne vode.
Potpisivanje će biti upriličeno u 9:00 sati u prostorijama Ministarstva industrije, energetike i rudarstva TK.

 

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

 PREUZIMANJE

VzITK20145

GfITC2014

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva