Predstavljen Katalog potencijalnih projekata javno- privatnog partnerstva TK

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona je u saradnji sa USAID Projektom jačanja institucija vlasti i procesa u BiH (SGIP) danas prezentovalo prvi Katalog potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva Tuzlanskog kantona predstavncima organa uprave, upravnih organizacija, javnih preduzeća i ustanova te privrednog sektora sa područja Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Javni poziv za odabir korisnika nepovratnih sredstava za subvencije poslovnim subjektima za dokvalifikaciju/prekvalifikaciju nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja (2)

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona objavilo je Javni poziv za odabir korisnika nepovratnih sredstava za subvencije poslovnim subjektima za dokvalifikaciju/prekvalifikaciju nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja.

Opširnije...

Rang lista korisnika sredstava sa pozicije „PODRŠKA RAZVOJU KANTONA“ za 2018. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", br.17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11 i 15/13), Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona" za 2018. godinu objavljenom u dnevnom listu „Oslobođenje" dana 28.05.2018. godine , člana 10. stav (3) Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu nepovratnih sredstava za subvencije MSP za nabavku opreme i alata, broj: 03/1-02-12204/18 od 20.04.2018. godine, člana 10. stav (3) Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu nepovratnih sredstava za subvencije obrtnicima za nabavku opreme i alata, broj 03/1-02-12187/18 od 20.04.2018. godine, člana 9. stav (3) Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele nepovratnih sredstava za subvencije za podršku obrtničkim komorama, broj: 03/1-02-12202/18 od 20.04.2018. godine, člana 10. stav (3) Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu nepovratnih sredstava za sufinansiranje troškova za uvođenje ISO/IEC standarda, osiguranje CE znaka i obnavljanje standarda, broj 03/1-02-12198/18 od 20.04.2018. godine, člana 9. stav (3) Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu nepovratnih sredstava za sufinansiranje programa/projekata edukacije za pokretanje biznisa, broj: 03/1-02-12191/18 od 20.04.2018. godine, Komisija za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije „Podrška razvoju kantona" za 2018. godinu, objavljuje:

Opširnije...

Održan sastanak sa predstavnicima Njemačkog centra za robotiku, Udruženja Projekt ABC i Elatec d.o.o. iz Gračanice

U četvrtak, 05.07.2018. godine u prostorijama Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona održan je sastanak sa predstavnicima Njemačkog centra za robotiku - DKR Tuzla, Udruženja građana „Projekt ABC" iz Tuzle i kompanije Elatec d.o.o. iz Gračanice sa Ministrom privrede gosp.

Opširnije...

Otvoren javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresirane da je UNDP BiH objavio javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu podrške investicijama u saradnji s dijasporom.

Opširnije...

Poziv investitorima za iskazivanje interesa za realizaciju novih investicija u 2018. godini uz podršku projekta „Lokalni integrisani razvoj (LIR)“

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona obaviještava da je UNDP objavio „Poziv investitorima za iskazivanje interesa za realizaciju novih investicija u 2018. godini uz podršku projekta „Lokalni integrisani razvoj (LIR)".

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo privrede