Tuzlanskoj firmi „Tuzla-Kvarc“ d.o.o. izdate dozvole za eksploataciju kvarcnog pijeska

Dana 17.07.2017. godine Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona izdalo je dva Rješenja, kojim se dozvoljava eksploatacija kvarcnog pijeska privrednom društvu „Tuzla-Kvarc" d.o.o. Tuzla.

Opširnije...

Objavljen javni poziv za odabir banke za plasiranje kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona objavilo je Javni poziv za odabir banke za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu privrednim subjektima koji posluju na području Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Poziv privrednicima sa područja Tuzlanskog kantona za saradnju sa potencijalnim investitorima iz zemalja (Kuvajta, Abudabija, Dubaija, Omana i Saudijske Arabije)

Vlada Tuzlanskog kantona zajedno sa Bosna Bank International d.d. Sarajevo kao organizatorom međunarodne investicijske konferencije Sarajevo Busines Forum zaključila je memorandum o saradnji i podršci privlačenja i realizaciji investicija.

Opširnije...

Prošla godina najuspješnija po pitanju naplate naknada od koncesija

Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona i Kantonalno Ministarstvo industrije ocjenjuju prošlu godinu kao najuspješniju dosad u oblasti naplate naknade od kocesija, navodeći da su svi koncesionari, koji su kasnili sa uplatama, nakon dogovora počeli redovno rješavati svoje obaveze, osim Rudnika Kreke.

Opširnije...

Poticaj otvaranju novih radnih mjesta

Ministar industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona Srđan Mićanović potpisao je danas ugovore o dodjeli sredstava sa predstavnicima devet kompanija sa najboljim investicionim programima.

Opširnije...

Investiranje u nova zapošljavanja

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva objavilo je Javni poziv
za korištenje sredstava po Programu raspodjele sredstava sa budžetske pozicije "Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima".
Pravo učešća za korištenje sredstava imaju privredna društva iz oblasti rudarstva, hemijske industrije, metaloprerađivačke, elektroindustrije, industrije građevinskih materijala, građevinarstva, industrije gume i plastike, obuće i tekstila sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona. Za te namjene bit će izdvojeno 300 hiljada KM.
Riječ je o nepovratnim sredstvima za pomoć poduzetnicima koji nakon objave Javnog poziva trebaju dostaviti svoje Programe. Resorno ministarstvo ova je sredstva obezbijedilo kroz kapitalne transfere. Kriteriji za dobijanje nepovratnih sredstava su i iznos investicije i vrijednost programa koji budu ponuđeni.
Tekst konkursa objavljen je na web stranici Vlade TK a rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od dana objavljivanja.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo privrede