Sastanak ministra privrede sa Kantonalnim poreznim uredom Tuzla i Obrtničkom komorom TK

Ministar privrede Tuzlanskog kantona gospodin Osman Puškar i savjetnik Premijera Tuzlanskog kantona gospodin Sead Hadžihrustić održali su sastanak dana 08.06.2018. sa pomoćnikom direktora Kantonalnog poreznog ureda Tuzla gospodinom Fikretom Hasanovićem i predsjednikom Obrtničke komore Tuzlanskog kantona gospodinom Nedžadom Nuhanovićem.

Opširnije...

Prezentovani rezultati istraživanja o subvencijama

O rezultatima provedenog istraživanja u okviru USAID Projekta podrške monitoringu razgovarao je danas ministar privrede Osman Puškar i saradnici sa Jasminom Okičić i Eldinom Kokorović Jukan, kao nezavisnim evaluatorima sa Ekonomskog fakulteta u Tuzli.

Opširnije...

Preporuke za razvoj obrta u TK

Informacija o stanju obrta na području Tuzlanskog kantona za 2017. godinu sa pravcima razvoja koju je kreiralo Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona dobila je pozitivna mišljenja Skupštine Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

„Navike promijeni školu opremi“ – pobjednici takmičenja

Nakon četveromjesečnog takmičenja „Navike promijeni, školu opremi" u Slavonskom Brodu su proglašene škole pobjednice. U takmičenju su učestvovale osnovne i srednje škole sa područja Tuzlanskog kantona (BiH) i Brodsko – posavske županije (RH). Cilj takmičenja bio je promocija energetske efikasnosti i uštede energije i vode, bez ikakvih dodatnih investicija, samo promjenom ponašanja korisnika objekata.

Opširnije...

Objavljen javni poziv za sredstva podrške razvoju TK

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona objavilo je Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava «Podrška razvoju Kantona» za 2018. godinu.
Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava, utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, sa pozicije "Podrška razvoju kantona", a koji se odnosi na sljedeće programe:

Opširnije...

Održan stručni skup na temu: “Registracija poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine- stanje i prijedlozi za poboljšanje”

U Sarajevu je održan stručni skup na temu "Registracija poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine- stanje i prijedlozi za poboljšanje".
Stručni skup su organizovala udruženja "Nezavisni biro za razvoj" (NBR) Gradačac i Udruženje za poduzetništvo i posao "Link" Mostar zajedno sa Mrežom za ekonomski razvoj BiH-LEDnet u sklopu aktivnosti programa održivosti razvoja civilnog društva u BIH (CSSP) kojeg podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo privrede