DEMINIRANJEM TERENA STVORITI PREDUSLOVE ZA ŠIRENJE I RAZVOJ RUDNIKA KREČNJAKA VIJENAC

Kako bi se nastavila nesmetana proizvodnja, te stvorili preduslovi za dalje povećanje kapaciteta i proširenje Rudnika krečnjaka „Vijenac“ u narednom periodu neophodno je deminirati i  ukloniti neeksplodirana ubojna sredstva sa rubnih lokaliteta Rudnika, istaknuto je na današnjem sastanku Gökhan Dogana, Generalnog direktora Rudnika krečnjaka „Vijenac“, Haralda Hackera, Direktora za proizvodnju Rudnika, Barisa Donmeza, Generalnog direktora „Sisecam soda“ Lukavac i Izeta Imamovića, Generalnog direktora Fabrike cementa Lukavac, sa ministrom industrije energetike i rudarstva Željkom Knežičekom.

Opširnije...

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo Vas da će Ministar industrije,energetike i rudarstva Željko Knežiček, na poziv Udruženja energetike, rudarstva i industrije, prisustvovati

Sjednici Odbora Udruženja u proširenom sazivu.

Sjednica će biti upriličena u srijedu (20.09.2012.godine) u 11,00 sati u Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla.

Dnevni red:

  1. Rezime sa Javne rasprave o ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoliš TE Banovići snage 300MW.
  2. Diskusija o mogućnostima angažiranja naših preduzeća u izgradnji.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

 PREUZIMANJE

VzITK20145

GfITC2014

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva