Resorni ministar razgovarao sa poljoprivrednicima TK

Predstavnici poljoprivrednih udruženja TK koji su danas organizovali proteste razgovarali su sa ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK Abdulahom Zukićem.

Opširnije...

Novčane podrške u poljoprivredi

Vlada FBiH je usvoila Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2015.godinu. Odobrena finansijska sredstva iz Budžeta Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pod stavkom „Poticaj za poljoprivredu" raspoređivat će se fizičkim i pravnim licima prema općim i posebnim kriterijima.

Opširnije...

Program rada Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u 2015. godini

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Program rada za 2015. godinu. Nacrt godišnjeg programa rada Vlade TK kreiran je na osnovu programa rada ministarstava, samostalnih kantonalnih uprava i kantonalnih upravnih organizacija Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Kick-off meeting projekta Bosna i Hercegovina: Tuzla – Akumulacija Modrac – Studija izvodljivosti

U srijedu, 15. aprila 2015. godine, održan je Kick-off meeting projekta Bosna i Hercegovina: Tuzla – Akumulacija Modrac – Studija izvodljivosti, koji Vlada Tuzlanskog kantona na čelu sa Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost „Spreča" d.d. Tuzla realizuju uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), u cilju zaštite akumulacije Modrac kao najznačajnijeg višenamjenskog resursa u Bosni i Hercegovini.

Opširnije...

Prednacrt Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o šumama

Članom 1. Prednacrta Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o šumama vrši se dopuna člana 5. Zakona o šumama. Naime, članom 5. Zakona o šumama propisano je da se šumskoprivredna osnova realizuje godišnjim planom koji sadrži prosječno jednu desetinu svih planiranih radova po šumsko privrednoj osnovi, da saglasnost na godišnji plan gospodarenja daje Kantonalna uprava, da je korisnik državnih šuma dužan usvojeni godišnji plan gospodarenja, u roku od 15 dana od dana usvajanja, dostaviti Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove - šumarskoj inspekciji i općini na čijem području će se izvoditi radovi predviđeni godišnjim planom gospodarenja.

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima o postupcima za ostvarivanje prava na novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju iz Budžeta TK i Budžeta Federacije BiH

U skladu sa odredbama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona, Vlada Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 12.08.2014. godine donijela Program utroška sredstava za novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2014. godini, kojim su definisane vrste proizvodnji za koje se može ostvariti novčana podrška, opći uvjeti koje proizvođači trebaju ispuniti da bi ostvarili pravo na novčanu podršku i iznos podrške po vrstama proizvodnji.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711;
  

 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 mk150
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

 PREUZIMANJE

VzITK2014
5

GfITC2014

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede