Održana javna rasprava o nacrtu Zakona o javno-privatnom partnerstvu u Lukavcu

U okviru održavanja javnih rasprava o nacrtu Zakona o javno-privatnom partnerstvu u svim lokalnim zajednicama Tuzlanskog kantona, Ministarstvo razvoja i poduzetništva je u utorak 07.11.2017. godine održalo javnu raspravu u Općini Lukavac. Pored predstavnika Ministarstva, javnoj raspravi su prisustvovali i predstavnici USAID/SGIP projekta koji su pružili stručnu i tehničku podršku Radnoj grupi Vlade Tuzlanskog kantona u izradi nacrta Zakona.

jpp lukavac 1

Javnoj raspravi su prisustvovali i predstavnici Općine Lukavac, Općinskog vijeća Lukavac, privrednih subjekata i javnih ustanova sa područja općine Lukavac.

Davajući komentare na nacrt Zakona, učesnici javne rasprave su između ostalog, istaknuli potrebu uključivanja privatnog sektora u definisanje projektnih ideja javno-privatnog partnerstva, kao i transparentnosti procedura dodjele ugovora o javno-privatnom parnerstvu. Sugestije i primjedbe učesnika javnih rasprava biti će razmotrene prilikom izrade prijedloga Zakona o javno-privatnom partnerstvu.
Posljednja javna rasprava održati će se u Općini Kladanj 08.11.2017. godine.

U okviru održavanja javnih rasprava o nacrtu Zakona o javno-privatnom partnerstvu u svim lokalnim zajednicama Tuzlanskog kantona, Ministarstvo razvoja i poduzetništva je u utorak 07.11.2017. godine održalo javnu raspravu u Općini Lukavac. Pored predstavnika Ministarstva, javnoj raspravi su prisustvovali i predstavnici USAID/SGIP projekta koji su pružili stručnu i tehničku podršku Radnoj grupi Vlade Tuzlanskog kantona u izradi nacrta Zakona.

jpp lukavac 1

Javnoj raspravi su prisustvovali i predstavnici Općine Lukavac, Općinskog vijeća Lukavac, privrednih subjekata i javnih ustanova sa područja općine Lukavac.

Davajući komentare na nacrt Zakona, učesnici javne rasprave su između ostalog, istaknuli potrebu uključivanja privatnog sektora u definisanje projektnih ideja javno-privatnog partnerstva, kao i transparentnosti procedura dodjele ugovora o javno-privatnom parnerstvu. Sugestije i primjedbe učesnika javnih rasprava biti će razmotrene prilikom izrade prijedloga Zakona o javno-privatnom partnerstvu.
Posljednja javna rasprava održati će se u Općini Kladanj 08.11.2017. godine.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo za kulturu, sport i mlade 2017 Održana javna rasprava o nacrtu Zakona o javno-privatnom partnerstvu u Lukavcu