Održan sastanak potencijalnih članica sistema COBISS.BH

U srijedu, 08.08.2018. godine je u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci "Derviš Sušić" Tuzla održan sastanak potencijalnih članica sistema COBISS.BH (Kooperativni online sistem i servisi Bosne i Hercegovine) sa područja Tuzlanskog kantona.

Sastanku su između ostalih prisustvovali:

- dr.sc. Ismet Ovčina, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH;
- Slavena Vojinović, ministrica kulture, sporta i mladih TK;
- Nevenka Hajdarović, rukovodilac Virtualne biblioteke BiH;
- Mirna Trifković, direktorica Narodne i univerzitetske biblioteke „Derviš Sušić" Tuzla;
- mr.sc.Enisa Žunić, voditeljica Matične službe Narodne i univerzitetske biblioteke „Derviš Sušić" Tuzla.


cobis 10082018 ilustr 1Primjena informacionih i komunikacionih tehnologija i izgradnja informacionog društva je fundamentalna za sveukupni razvoj i budućnost Bosne i Hercegovine i ključni faktor za smanjenje razvojnog raskoraka između naše zemlje i Evropske Unije koja obavezuje zemlje članice na implementaciju 20 osnovnih servisa javne uprave kao punih elektronskih servisa među kojima su i elektronski katalozi javnih biblioteka.


Ministrica kulture, sporta i mladih Tuzlanskog kantona Salvena Vojinović, u svom obraćanju prisutnima, istakla je da ministarstvo u skladu sa svojim mogućnostima, podržava rad i aktivnosti ustanova kulture, te se nada da će se iznaći odgovorajuće rješenje kako bi se sve gradske biblioteke sa područja Tuzlanskog kantona uključile u implementaciju ovog sistema i bibliotekari završili neophodne edukacije.


U sistem COBISS su učlanjene 73. bosanskohercegovačke Biblioteke, svi javni univerziteti, dva privatna univerziteta, veliki broj javnih biblioteka i najznačajnije specijalne biblioteke (Akademija nauka i umjetnosti BiH, Parlamentarna skupština BiH..). COBISS.Net je mreža nacionalnih COBISS sistema (Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Slovenije, Srbije, Bugarske, Albanije) u kojima djeluju 1263 biblioteke.

U srijedu, 08.08.2018. godine je u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci "Derviš Sušić" Tuzla održan sastanak potencijalnih članica sistema COBISS.BH (Kooperativni online sistem i servisi Bosne i Hercegovine) sa područja Tuzlanskog kantona.

Sastanku su između ostalih prisustvovali:

- dr.sc. Ismet Ovčina, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH;
- Slavena Vojinović, ministrica kulture, sporta i mladih TK;
- Nevenka Hajdarović, rukovodilac Virtualne biblioteke BiH;
- Mirna Trifković, direktorica Narodne i univerzitetske biblioteke „Derviš Sušić" Tuzla;
- mr.sc.Enisa Žunić, voditeljica Matične službe Narodne i univerzitetske biblioteke „Derviš Sušić" Tuzla.


cobis 10082018 ilustr 1Primjena informacionih i komunikacionih tehnologija i izgradnja informacionog društva je fundamentalna za sveukupni razvoj i budućnost Bosne i Hercegovine i ključni faktor za smanjenje razvojnog raskoraka između naše zemlje i Evropske Unije koja obavezuje zemlje članice na implementaciju 20 osnovnih servisa javne uprave kao punih elektronskih servisa među kojima su i elektronski katalozi javnih biblioteka.


Ministrica kulture, sporta i mladih Tuzlanskog kantona Salvena Vojinović, u svom obraćanju prisutnima, istakla je da ministarstvo u skladu sa svojim mogućnostima, podržava rad i aktivnosti ustanova kulture, te se nada da će se iznaći odgovorajuće rješenje kako bi se sve gradske biblioteke sa područja Tuzlanskog kantona uključile u implementaciju ovog sistema i bibliotekari završili neophodne edukacije.


U sistem COBISS su učlanjene 73. bosanskohercegovačke Biblioteke, svi javni univerziteti, dva privatna univerziteta, veliki broj javnih biblioteka i najznačajnije specijalne biblioteke (Akademija nauka i umjetnosti BiH, Parlamentarna skupština BiH..). COBISS.Net je mreža nacionalnih COBISS sistema (Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Slovenije, Srbije, Bugarske, Albanije) u kojima djeluju 1263 biblioteke.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo za kulturu, sport i mlade 2018 Održan sastanak potencijalnih članica sistema COBISS.BH