Održan okrugli sto o nacrtu Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH

Ministarstvo razvoja i poduzetništa Tuzlanskog kantona u saradnji sa Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta i Obrtničkom komorom Tuzlanskog kantona je organizovalo Okrugli sto s ciljem javne rasprave na temu Nacrta Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH, dana 12.06.2017. godine u Bosanskom kulturnom centru Tuzla.

Opširnije...

Okrugli sto o nacrtu Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima FBIH

U svrhu unapređenja regulatornog okvira za poslovanje obrtnika, u proteklom periodu je urađen nacrt novog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima Federacije BiH prihvaćen od strane Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Opširnije...

Održan prvi seminar o postupcima i načinu certifikacije po međunarodnim standardima u 2017. godini

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona i ove godine organizuje održavanje besplatnih seminara o postupcima i načinima uvođenja različitih tipova certifikata po međunarodnim standardima za mala i srednja preduzeća sa područja Tuzlanskog kantona. Prvi seminar na temu EN ISO 14001:2015 Sistem okolinskog upravljanja i postupak dobijanja okolinskih dozvola, održan je 07. juna 2017. godine u prostorijama Kantonalne privredne komore Tuzla.

Opširnije...

Održan polugodišnji sastanak Saradničke mreže za postinvesticionu podršku kompanijama u okviru projekta poboljšanja poslovnog okruženja i konkurentnosti u BiH

U Sarajevu je u ponedeljak 5. juna 2017. godine održan polugodišnji sastanak Saradničke mreže za postinvesticionu podršku kompanijama, koju je Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) formirala sa Međunarodnom finansijskom koorporacijom (IFC), članicom Grupacije Svjetske banke u okviru Projekta poboljšanja poslovnog okruženja i konkurentnosti u BiH.

Opširnije...

Održane radne sesije za unapređenje regulatornog okvira za projekte JPP-a

U Tuzli su u ponedjeljak 05. i utorak 06. juna 2017. godine održane radne sesije tokom kojih je razmatran radni materijal nacrta Zakona o javno-privatnom partnerstvu Tuzlanskog kantona, a kojeg je izradila Radna grupa za izradu nacrta Zakona o javno-privatnom partnerstvu odnosno Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Radna sesija za unaprjeđenje regulatornog okvira za projekte Javno-privatnog partnerstva u Tuzlanskom kantonu

U svrhu unaprjeđenja regulatornog okvira za projekte javno-privatnog partnerstva, Vlada Tuzlanskog kantona je uspostavila saradnju sa USAID-ovim Projektom jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini (SGIP) čiji predstavnici pružaju tehničku i stručnu podršku Radnoj grupi Vlade Tuzlanskog kantona u izradi nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu ili novog Zakona o javno-privatnom partnerstvu Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

 PREUZIMANJE

VzITK20145

GfITC2014

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo razvoja i poduzetništva