Poziv za podnošenje prijedloga: Fond za saradnju Srednjoevropske inicijative 2017

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresirane da je Srednjoevropska inicijativa - Central European Initiative (CEI) otvorila poziv za dostavljanje prijedloga za Fond za saradnju CEI 2017, a u cilju jačanja saradnje između zemalja članica CEI.

Opširnije...

Unapređenje regulatornog okvira za projekte javno-privatnog partnerstva u Tuzlanskom kantonu

U svrhu unapređenja regulatornog okvira za projekte javno-privtanog partnerstva Vlada Tuzlanskog kantona je uspostavila saradnju sa USAID-ovim Projektom jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini (SGIP) čiji predstavnici će pružiti tehničku i stručnu podršku Radnoj grupi Vlade Tuzlanskog kantona u izradi nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu ili novog Zakona o javno-privatnom partnerstvu Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Motivaciona radionica na Rudarsko Geološko Građevinskom fakultetu u Tuzli

U skladu sa potpisanim Sporazumom o saradnji između Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Centra za poslovnu edukaciju – Multicom d.o.o. Tuzla, dana 22.05.2017. godine sa početkom u 13:00h će u prostorijama Rudarsko Geološkog Građevinskog fakulteta u Tuzli, u sali broj 25 na prizemlju, biti održana motivaciona radionica za studente navedenog fakulteta i učenike Srednje Građevinsko geodetske i Srednje Rudarske škole Tuzla. Cilj motivacione radionice jeste promovisanje poduzetničkog duha i samozapošljavanja kod studenata i mladih.

Opširnije...

Dunavski transnacionalni program 2014-2020: otvoren drugi poziv za podnošenje projektnih prijedloga

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresirane da će Drugi poziv za projektne prijedloge u okviru Dunavskog transnacionalnog programa 2014-2020 biti otvoren od 09. maja do 06. juna 2017. godine do 15:00 sati.

Opširnije...

Javni poziv za učešće u Programu raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzla namijenjenih za podršku razvoja poduzetništva

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresirane da je Grad Tuzla raspisao Javni poziv za učešće u Programu raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzla namjenjenih za podršku razvoja poduzetništva na području grada Tuzla za 2017. godinu.

Opširnije...

Sajam zapošljavanja 2017. u Tuzli

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresirane da će se u četvrtak, 18. maja 2017. godine u velikoj dvorani SKPC Mejdan u ulici Bosne srebrene bb, 75000 Tuzla, sa početkom u 10:00 sat, održati Sajam zapošljavanja 2017. koji organizuje JU Služba za zapošljavanje TK Tuzla uz podršku Federalnog zavoda za zapošljavanje i Projekta zapošljavanja mladih – YEP.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

 PREUZIMANJE

VzITK20145

GfITC2014

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo razvoja i poduzetništva