Javna rasprava o nacrtu Zakona o javno-privatnom partnerstvu

Skupština Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 27.09.2017. godine Zaključkom broj: 01-02-419-4/17 prihvatila nacrt Zakona o javno-privatnom partnerstvu, te isti stavila na javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

Opširnije...

Poziv na treći seminar o postupcima i načinu uvođenja certifikacije po međunarodnim standardima u 2017. godini

S ciljem jačanja internih upravljačkih kapaciteta u malim i srednjim preduzećima i obrtima, Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona uz podršku Kantonalne privredne komore Tuzla, organizuje besplatan seminar/predavanje o postupcima i načinu uvođenja EN ISO 3834 - Zahtjevi za zavarivanje metalnih materijala.

Opširnije...

Posjete stranim investitorima u sklopu Aftercare programa

U skladu sa ugovorom o saradnji između Vlade Tuzlanskog kantona i Međunarodne finansijske korporacije (IFC), članicom Grupacije Svjetske banke u okviru Projekta poboljšanja poslovnog okruženja i konkurentnosti u BiH, koji se od decembra 2012. godine implementira i na Tuzlanskom kantonu, Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona sudjeluje kao jedan od aktera u Aftercare programu postinvesticione podrške stranim investitorima.

Opširnije...

Navike promjeni - školu opremi

Dragi učenici, nastavnici, profesori,

u cilju promocije energetske efikasnosti i uštede energije i vode u javnim objektima, organizujemo regionalno takmičenje za osnovne i srednje škole sa područja Tuzlanskog kantona (Bosna i Hercegovina) i Brodsko-posavske županije (Hrvatska).

Opširnije...

Sastanak sa predstavnicima USAID SGIP projekta

Nacrt novog Zakona o javno-privatnom partnerstvu Tuzlanskog kantona bio je tema sastanka održanog 20.09.2017. godine u Ministarstvu razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona kojem su pored ministra razvoja i poduzetništva u Vladi Tuzlanskog kantona Osmana Puškara i saradnika, prisustvovali i predstavnici USAID-ovog Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini (SGIP).

Opširnije...

Održana radionica „Priprema projekata javno-privatnog partnerstva (JPP): Mapa puta“

Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine je, u saradnji sa predstavnicima Evropskog centra znanja za javno privatno partnerstvo (EPEC) i Evropske investicijske banke (EIB), u utorak, 19.09.2017. godine održala radionicu „Priprema projekata javno-privatnog partnerstva (JPP): Mapa puta", kojoj je ispred Vlade Tuzlanskog kantona prisustvovao predstavnik Ministarstva razvoja i poduzetništva.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

 PREUZIMANJE

VzITK20145

GfITC2014

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo razvoja i poduzetništva