Ministar Mićanović održao sastanak sa predstavnicima “Lege Artis-a”

Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Srđan Mićanović, danas je, u Ministarstvu, održao sastanak sa predstavnicima Gradskog umjetničkog društva "Lege Artis" iz Tuzle.

Opširnije...

Poziv na okrugli sto o nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona u skladu sa Programom javne rasprave organizuje okrugli sto o nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu koji će se održati u petak 26.01.2018. godine sa početkom u 11.00 h u Kongresnoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzla (Ulica Mije Keroševića Guje 3, 75000 Tuzla).

Opširnije...

Sastanak sa predstavnicima sportskih saveza sa područja Tuzlanskog kantona

Ministar za kulturu, sport i mlade u Vladi Tuzlanskog kantona, Srđan Mićanović, danas je, u zgradi Vlade Kantona, održao prvi sastanak sa predstavnicima sportskih saveza sa područja Tuzlanskog kantona. Sastanak je bio informativnog karaktera, s ciljem upoznavanja sa sportskim savezima, njihovim dosadašnjim radom, tekućim programima i budućim planovima.

Opširnije...

JAVNI POZIV AMBASADE SAD-a U BIH ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA PROGRAM GRANTOVA IZ OBLASTI KULTURE

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade obavještava zainteresovane institucije i organizacije da je Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH objavila javni poziv za podnošenje prijava na program grantova iz oblasti kulture čiji je jedan od ciljeva promovisanje razumijevanja i kulturnog dijaloga između SAD-a i Bosne i Hercegovine.

Opširnije...

Ministar Mićanović održao prvi sastanak sa direktorima javnog preduzeća i ustanova kulture

Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Srđan Mićanović, danas je, u zgradi Vlade Kantona, održao prvi sastanak sa direktorima javnog preduzeća i ustanova kulture, a čiji je osnivač ili suosnivač Tuzlanski kanton. Sastanak je bio informativnog karaktera, s ciljem upoznavanja ministra Mićanovića sa direktorima, njihovim dosadašnjim radom, tekućim programima i budućim planovima.

Opširnije...

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPORTU

Zaključkom, broj: 01-02-594-4/17 od 29.12.2017. godine, Skupština Tuzlanskog kantona prihvatila je Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu i konstatovala da isti može poslužiti kao osnova za izradu Prijedloga Zakona, sa stavovima i primjedbama na Nacrt Zakona koje su izložila radna tijela i poslanici na sjednici Skupštine, Skupština Tuizlanskog kantona zadužila je Ministarstvo za kulturu, sport i mlade da provede javnu raspravu, u trajanju od 30 dana, te da sumira rezultate javne rasprave i sačini izvještaj koji će dostaviti Vladi Tuzlanskog kantona i poslanicima Skupštine Tuzlanskog kantona uz Prijedlog Zakona.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo za kulturu, sport i mlade