Objavljen javni poziv - Podrška razvoju poduzetništva i start-up idejama kroz saradnju sa dijasporom

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresirane da je objavljen Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu razvoja poduzetništva i podrške start-up idejama kroz saradnju sa dijasporom u okviru Projekta „Uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u relevantne politike, planove i aktivnosti u Bosni i Hercegovini: Dijaspora za razvoj".

Opširnije...

Sredstva za 25 novoosnovanih malih i srednjih preduzeća i obrta

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona potpisalo je danas ugovore sa 25 novoosnovanih malih i srednjih preduzeća i obrta. Riječ je o korisnicima grant sredstava za nabavku opreme i alata iz programa „Podrška razvoju Kantona za 2017. godinu"

Opširnije...

Održan četvrti seminar o postupcima i načinu certifikacije standarda BS 16001:2009 i EN ISO 50001:2011

U organizaciji Ministarstva razvoja i poduzetništa Tuzlanskog kantona i podršku Kantonalne privredne komore Tuzla u srijedu 15.11.2017. godine održan je četvrti po redu besplatan seminar na temu BS 16001:2009 Standard za uspostavljanje sistema upravljanja energijom i EN ISO 50001:2011 Standarda za energetske menadžment sisteme.

Opširnije...

POZIV ZAINTERESIRANIM JAVNIM INSTITUCIJAMA /UDRUŽENJIMA I FONDACIJAMA /PRIVREDNIM SUBJEKTIMA /MEDIJIMA /GRAĐANIMA SA PODRUČJA TUZLANSKOG KANTONA ZA UČEŠĆE U PROCESU IZRADE AKCIONOG/ OPERATIVNOG PLANA 2018-2020. GODINA INTEGRIRANE STRATEGIJE RAZVOJA TUZLAN

U skladu sa Odlukom Skupštine Tuzlanskog kantona kojom je usvojila Strategiju razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016.-2020. godina (¨"Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 2/16 od 12.02.2016.godine) Vlada Tuzlanskog kantona svake godine donosi Operativni/Akcioni trogodišnji plan sa finansijskim okvirom za provođenje Strategije razvoja.

Opširnije...

Održan sastanak sa predstavnicima USAID/SGIP Projekta na temu Zakona o JPP

Ministar razvoja i poduzetništva u Vladi Tuzlanskog kantona gdin Osman Puškar u ponedjeljak 13.11.2017. godine održao je sastanak sa predstavnicima USAID-ovog Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini (SGIP), gdinom Christianom Hauptom, voditeljem Projekta, gđom Almedinom Šuvalijom, zamjenicom voditelja Projekta i gđom Šemsom Alić, konsultanticom na Projektu.

Opširnije...

REGIONALNO TAKMIČENJE INOVATORA - UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA „Inovativnim umom do pametne energije“

U cilju promocije mladih inovatora u unapređenju njihovih inovacija u oblastima korištenja obnovljivih izvora energije i povećanja energetske efikasnosti organizujemo regionalno takmičenje „Inovativnim umom do pametne energije".

Pozivamo sve mlade inovatore ili ekipe inovatora, učenike osnovnih i srednjih škola u Tuzlanskom kantonu (BiH) i Brodsko-posavskoj županiji (HR) da se prijave na takmičenje i osvoje zanimljive nagrade.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo za kulturu, sport i mlade