Konačna rang lista korisnika sredstava sa pozicije „PODRŠKA RAZVOJU KANTONA“ za 2017. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", br.17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11 i 15/13), člana 10. stav 6. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele nepovratnih sredstava: za subvencije novoosnovanim MSP i obrtnicima za nabavku opreme i alata broj: 14/1-02-13340/17 od 19.05.2017. godine, Komisija za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije „Podrška razvoju kantona" za 2017. godinu, objavljuje:

 

KONAČNU RANG LISTU KORISNIKA SREDSTAVA SA POZICIJE „PODRŠKA RAZVOJU KANTONA" ZA 2017. GODINU

 


Socijalni dan u Ministarstvu razvoja i poduzetništva: Tuzlanski srednjoškolci školske klupe zamijenili radnim mjestima

Asocijacija Srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASuBiH) je danas po drugi put organizovala svoj Socijalni dan kada srednjoškolci iz Tuzle i brojnih drugih gradova u BiH na jedan dan svoje školske klupe zamijene radnim mjestima. Lokalni tim Tuzla je jedan od nosilac ovog projekta u BiH i u njemu učestvuje preko 4o učenika i učenica u 20-tak različitih kompaija i institucija.

Opširnije...

Održana javna rasprava o nacrtu Zakona o javno-privatnom partnerstvu u Sapni

U okviru održavanja javnih rasprava o nacrtu Zakona o javno-privatnom partnerstvu u svim lokalnim zajednicama Tuzlanskog kantona, Ministarstvo razvoja i poduzetništva je u četvrtak 19.10.2017. godine održalo javnu raspravu u Općini Sapna.

Opširnije...

Razmatrana Informacija o stanju u MSP sektoru i Nacrt Zakona o JPP

U Tuzli je u srijedu, 18. oktobra 2017. godine održana sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća Tuzlanskog kantona, na kojoj je ovom prilikom razmatrana Informacija o stanju u malim i srednjim preduzećima (MSP) za 2016. godinu sa prijedlogom smjernica rada za naredni period, koju je pripremilo Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona. Osnovni cilj izrade Informacije je upoznavanje Vlade Tuzlanskog kantona i svih zainteresovanih subjekata sa stanjem u sektoru malih i srednjih preduzeća te ukazivanje na trendove, probleme, kao i perspektive u ovom sektoru.

Opširnije...

Održane javne rasprave o nacrtu Zakona o javno-privatnom partnerstvu u Gračanici i Doboj Istoku

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona započelo je sa organizacijom javnih rasprava o nacrtu Zakona o javno-privatnom partnerstvu u svim lokalnim zajednicama Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Održan treći seminar o postupcima i načinu certifikacije standarda EN ISO 3834

U organizaciji Ministarstva razvoja i poduzetništa Tuzlanskog kantona i podršku Kantonalne privredne komore Tuzla u srijedu 18.10.2017. godine održan je treći po redu besplatan seminar na temu zahtjevi za zavarivanje metalnih materijala EN ISO 3834.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo za kulturu, sport i mlade