STRUČNO-EDUKATIVNI IZLET ZA UČESNIKE KVIZA ZNANJA IZ OBLASTI SIGURNOSTI U SAOBRAĆAJU I SAOBRAĆAJNE KULTURE


Nakon uspješno provedenog Kviza znanja iz oblasti sigurnosti u saobraćaju i saobraćajne kulture, održanog 29.11.2019. godine u Bosankom kulturnom centru u Tuzli, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja je, za učenike srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona, koji su bili učesnici Kviza znanja, organizovalo stručno-edukativni izlet u Sarajevo. Izlet je realizovan 05.12.2019. godine posjetom privrednom društvu „Centrotrans" dd Sarajevo, nakon čega su učesnici kviza znanja zajedno sa svojim profesorima obišli grad, te u povratku kući svratili u obilazak i na večeru u S.R.C.A. Ajdinovići.

Opširnije...

Edukacija mladih i odraslih o pravima potrošača sa naglaskom na problematiku internet trgovine sa reklamacijom na kupljene proizvode/usluge

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona je u saradnji sa Udruženjem potrošača "Klub potrošača" TK u četvrtak 05.12.2019.godine sa početkom u 13:00 sati, realizovalo edukativni skup sa potrošačima – građanima Grada Živinice na temu „Edukacija mladih i odraslih o pravima potrošača sa naglaskom na problematiku internet trgovine sa reklamacijom na kupljene proizvode/usluge".

Opširnije...

Prvi kviz znanja iz oblasti sigurnosti u saobraćaju

S ciljem razvijanja svijesti o načinu ponašanja u saobraćaju Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona organizovalo je prvi kviz znanja iz oblasti sigurnosti i saobraćajne kulture za srednjoškolce. 

Opširnije...

RASPODJELA NAMJENSKIH SREDSTAVA MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA TK

 

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona je jučer zaključilo ugovore sa neprofitnim organizacijama i udruženjima koja su aplicirala na objavljeni Javni poziv za predlaganje programa i projekata za raspodjelu namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede. Ukupna vrijednost 30 potpisanih ugovora, kojima će se finansirati 30 projekata, iznosi 35.000,00 KM.

Opširnije...

Konačna lista odobrenih finansijskih sredstava korisnicima sa iznosima i namjenom

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona- prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 10/18) i Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila broj 02/1-14-14138/19 od 05.07.2019. godine i broj 02/1-14-16376/19 od 03.09.2019. godine, ministar trgovine, turizma i saobraćaja, ministar trgovine, turizma i saobraćaja d o n o s i:


ODLUKU

o utvrđivanju konačne liste o odobravanju finansijskih sredstava
korisnicima sa iznosima i namjenom

 

Opširnije...

Dobitnik Zlatne nagrade i priznanja za kreiranje dobrog ambijenta za razvoj poduzetništva u srednjoj i jugoistočnoj Europi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona

 

U okviru 2. svjetskog kongresa poduzetnika, održanog u Skoplju, Sjeverna Makedonija, od 16. do 18. oktobra, na svečanoj večeri u hotelu Marriott, 17.10.2019. godine, izvršeno je predstavljanje Projekta i dodjela nagrada i priznanja najboljim zajednicama i institucijama za kreiranje dobrog ambijenta za razvoj poduzetništva u srednjoj i jugoistočnoj Europi „GLOBALLOCAL" te nagrada i priznanja za najbolje investicije za održivi razvoj u srednjoj i jugoistočnoj Europi „INVESTICIJA ZA ČOVJEKA".
Kategorije u kojima su dodijeljene nagrade su:
- Zlatna nagrada i priznanje
- Velika nagrada i priznanje
- Standard nagrada i priznanje

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja