Sevdalinka je vrijednost koju moramo njegovati

Povod današnje posjete predstavnika „Udruženja muzičkih umjetnika" Tuzla, Rašida Milkunića, Ramize Milkunić i Dejana Milkunića Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona jeste Inicijativa ovog Udruženja podnesena Državnoj komisiji BiH za saradnju sa UNESCO-om za nominaciju sevdalinke za upis na reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog naslijeđa čovječanstva, te predstojeći Festival sevdalinke „Sevdalinko u srcu te nosim".

Opširnije...

Aktivnosti na efikasnijem funkcionisanju prijevoza putnika do i sa Međunarodnog aerodroma Tuzla

Broj putnika koje se otpremi i dopremi sa i na Međunarodni aerodrom Tuzla svake godine se značajno povećava, tako da je broj prevezenih putnika u 2015. godini iznosio 259.074 putnika, broj prevezenih putnika u 2016. godini iznosio je 311.126 putnika, dok je planirani broj prevezenih putnika u 2017. godini, na koji je Vlada TK dala saglasnost, cca 480.000 putnika.

Opširnije...

Povećanje finansijskih ulaganja u regionalnu cestovnu mrežu na području Tuzlanskog kantona u 2017. godini

Kako bi se se menadžment ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK upoznao sa realizacijom aktivnosti na sačinjavanju izvještaja o radu Javne ustanove Direkcije regionalnih cesta za 2016. godinu, preliminarnim rezultatima i planiranim aktivnostima iz usvojenog Plana i programa rada J.U. Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu, danas je u ministarstvu upriličen radni sastanak ministra Mirsada Gluhića sa direktorom J.U. Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona g-din Aganom Delibajrićem.

Opširnije...

Interes za kupovinu hotela „Muška voda“ u Kladnju

Interes za kupovinu Hotela „Muška voda" u Kladnju, te pismo namjere koje je tim povodom uputio „Čamdžić-komerc" d.o.o. Kladanj bila je tema današnjeg sastanka ministra trgovine, turizma i saobraćaja Mirsada Gluhića i sekretara Ministarstva Azre Gavranović sa predstavnicima ponuđača Senadom Čamdžićem i direktorom ovog privrednog društva Muhamedom Čamdžićem.

Opširnije...

POČETAK IZDAVANJA DOPUNSKIH TAKSI OZNAKA ZA TAKSI PRIJEVOZNIKE U 2017. GOD.

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK je od 13.01.2017. godine (petak) počelo sa distribucijom dopunskih taksi oznaka za sve taksi prijevoznike koji legalno obavljaju djelatnost taksi prijevoza na području Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Čestitka povodom Dana vozača i automehaničara, 15. januara

Povodom Dana vozača i automehaničara, 15. januara, Ministarstvo trgovine turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona upućuje iskrene čestitke svim vozačima i automehaničarima.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja