Konsultacije o korištenju prava iz oblasti branilačke i invalidske zaštite

Proces revizije i kontrola zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačke i invalidske zaštite bili su glavna tema sastanka kojem je prisustvovao federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata Salko Bukvarević, predstavnici Ministarstva za boračka pitanja TK, Saveza ratnih vojnih invalida TK, Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, te članovi Kolegija federalnog ministra.

Opširnije...

Razgovor o rješavanju pojedinačnih problema boračke populacije

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević posjetio je Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. U razgovorima je posebna pažnja bila posvećena provođenju Zakona o dopunskim pravima, za koje je u budžetu Tuzlanskog kantona predviđeno 8,5 miliona KM.

Opširnije...

Obilježavanje značajnih događaja uz potporu TK

Potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava za participaciju u troškovima organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija upriličeno je u Ministarstvu za boračka pitanja TK nakon provedenog javnog poziva. Radi se o značajnim datumima, događajima i ličnostima koji su utvrđeni Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju značajnih događaja, datuma i ličnosti za Tuzlanski kanton.

Opširnije...

Objavljene liste liste kandidata koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendija

Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice, utvrdila je prijedloge listi kandidata iz sve tri boračke kategorije koji su privremeno ostvarili pravo na dodjelu stipendija, odnosno liste kandidata koji nisu ostvarili pravo na dodjelu stipendija.

Liste su objavljena na web stranici Vlade Kantona, na oglasnim pločama u općinskim službama za boračko invalidsku zaštitu i kantonalnim boračkim savezima.

Na navedene liste kandidati imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana isticanja.

Konačni redoslijed kandidata utvrdit će se nakon odlučivanja po prigovoru, kada će biti objavljene i konačne rang lise kandidata koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendija.

Opširnije...

Ministarstvo osiguralo sredstva za nabavku kolica za ratne vojne invalide sa paraplegijom

Postupak i realizacija prava na kolica za invalidne osobe i higijensko – sanitetski materijal bili su tema dananjšeg sastanka Ministra za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Fahrudina Skopljaka sa članovima Saveza ratnih vojnih invalida TK-a, ratnim vojnim invalidima 100 posto I grupe invaliditeta, osobama s paraplegijom.

Opširnije...

Odluka o poništavanju lista "Komisije za razmatranje zahtjeva za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihovih porodica"

Na osnovu naloga Ministra za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, broj: l512-05-10970115 od 04.05.2015. godine, Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice (u daljem tekstu: Komisija), na sjednici održanoj dana 05.05.2015. godine, d o n o s i :

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

 

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo za boračka pitanja