Ponovljen javni poziv za sufinansiranje obavljanja volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica

Ministarstvo za boračka pitanja je objavilo ponovljeni Javni poziv za učešće u III Programu sufinansiranja obavljanja volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica.


Pravo učešća u Programu imaju svi poslodavci sa područja našeg kantona. Finansijska sredstva u iznosu od 750.000,00 KM za obavljanje volonterskog staža, obezbjeđena su u Budžetu Tuzlanskog kantona i bit će usmjerena za sufinansiranje poslodavaca, koji će zaključiti ugovore o obavljanju volonterskog staža sa visokoobrazovanim osobama, koje se nalaze na konačnoj listi kandidata Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. To znači da će se poslodavci sufinansirati sredstvima u bruto iznosu od 356,50 KM mjesečno, po osobi sa kojom zaključe Ugovor.

Opširnije...

I PONOVLJENI JAVNI POZIV za učešće u III Programu sufinansiranja obavljanja volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica

Na osnovu člana 2. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 9/14), Sporazuma o realizaciji Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, broj:01-34–328/2014. godine od 04.09.2014. godine i broj: 15/1-14-19891/14 od 04.09.2014. godine, koji su zaključili Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, III Programa sufinansiranja obavljanja volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica i Akta upravnog odbora JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona , broj: 01-02-4-10/3/14 od 03.10.2014. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje:

Opširnije...

Lista poslodavaca za odrađivanje volonterskog staža za borce i članove njihovih porodica po III projektu Ministarstva za boračka pitanja

Za poslodavce koji su neblagovremeni i kandidate koji su neraspoređeni, biti će raspisan ponovni Javni poziv u narednom periodu.

Opširnije...

Stambeno zbrinuta još jedna porodica

 

Kišić Šehzada iz Lukavca, član porodice šehida – poginulog borca, dana 24.09.2014. godine je sa ministrom za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Zudinom Mahmutovićem potpisala ugovor o prijenosu prava vlasništva na stanu koje već koristi prema ranije provedenoj proceduri. Time je, shodno ranije donijetoj odluci Vlade Tuzlanskog kantona, a kojom je stambena jedinica dodijeljena u vlasništvo imenovanoj, okončana i ova aktivnost.

Opširnije...

30 novih radnih mjesta za boračku populaciju

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je jučer (23.09.2014.god.) Program o rasporedu sredstava za dodjelu beskamatnih kreditnih sredstava u svrhu zapošljavanja branilaca i članova njihove porodice.

Opširnije...

Poziv za volontere koje su po Konačnoj listi Ministarstva za boračka pitanja TK ostvarili pravo na obavljanje volonterskog rada

Ministarstvo za boračka pitanja, u saradnji sa JU Službom za zapošljavanje TK, dana 15.09.2014. sa početkom u 10 časova u prostorijama BKC Tuzla, u Tuzli održat će sastanak sa volonterima koji su na Konačnoj rang listi Ministarstva za boračka pitanja ostvarili pravo na obavljanje volonterskog rada.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

 

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo za boračka pitanja