13 RAČUNARA ZA SLIJEPE RATNE VOJNE INVALIDE

13 RAČUNARA ZA SLIJEPE RATNE VOJNE INVALIDE

Ratni vojni invalidi sa područja Tuzlanskog kantona, kojima je zbog oštećenja organizma, kao neposredne posljedice zadobijene rane, povrede, bolesti ili pogoršanja bolesti, prouzrokovan gubitak vida na oba oka ili enukleacija jednog oka i gubitka vida na drugom oku, danas su od ministra za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Zijada Mahmutovića dobili računare sa odgovarajućim govornim programom.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo za boračka pitanja