Liste kandidata koji ispunjavaju uslove za obavljanje volonterskog staža do 25.07.2014.godine

Obavještavamo javnost da su trenutno u toku dodatne provjere u JU Službi za zapošljavanje u pogledu kandidata iz reda boračke populacije koji ispunjavaju uslove za obavljanje volonterskog staža te očekujemo da će Prijedlog liste kandidata koji ispunjavaju uslove za obavljanje volonterskog staža biti objavljen odmah po dobijanju dodatnih provjera, odnosno najkasnije do 25.07.2014. godine.

Opširnije...

Potpisani ugovori o dodjeli sredstava za obilježavanje značajnih datuma

Ugovore o dodjeli sredstava za participaciju u troškovima obilježavanja značajnih datuma za Tuzlanski kanton danas su u prostorijama Ministarstva za boračka pitanja TK sa ministrom Zudinom Mahmutovićem potpisali predstavnici deset udruženja i saveza boračkih organiacija sa područja Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Ministarstvo za boračka pitanja objavljuje konkurs za utvrđivanje liste branitelja i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža

Na osnovu člana 18a. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, prečišćeni tekst, ("(„Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/12 - prečišćeni tekst i 5/14) i člana 11. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica, broj: 02/1-02-12859/14 od 03.06.2014. godine i Odluke Ministarstva za boračka pitanja, broj: 15/1-41-12859/14 od 17.06.2014. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

 

K O N K U R S
za utvrđivanje liste branitelja i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža

Opširnije...

Počelo potpisivanje ugovora sa dobitnicima stipendija

Obavještavamo sve kandidate koji su ostvarili pravo na stipendije Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona da je od jučer (16.06.2014. godine) počelo potpisivanje ugovora o dodjeli stipendija.
Kandidati u statusu UČENIKA ugovore mogu potpisati do 30.06.2014. godine u nadležnim općinskim službama za boračko-invalidsku zaštitu, prema mjestu prebivališta kandidata, a kandidati u statusu STUDENATA ugovore potpisuju do 30.06. 2014. godine u prostorijama Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, u vremenskom periodu od 10 do 15 sati.

Opširnije...

Ministarstvo za boračka pitanja objavljuje Javni poziv za dodjelu sredstava invalidskim sportskim klubovima i savezima Tuzlanskog kantona za participaciju u troškovima učešća i organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija za 2014. godinu

 

Na osnovu člana 44. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/12-prečišćeni tekst i 5/14), tačke VII Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele sredstava za participaciju u troškovima učešća i organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija invalidskim sportskim klubovima i savezima Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona",broj: 8/11 i broj:02/1-05-9846/14 od 28.04.2014. godine) i tačke XIX Programa o korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2014. godini ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 3/14), Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje:

 

J A V N I P O Z I V
za dodjelu sredstava invalidskim sportskim klubovima i savezima Tuzlanskog kantona za participaciju u troškovima učešća i organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija za 2014. godinu

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

 

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo za boračka pitanja