SKUPŠTINA TUZLANSKOG KANTONA PRIHVATILA NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPUNSKIM PRAVIMA BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 18.12.2013. godine, zaključkom broj: 01-02-860-4/13 od 18.12.2013. godine, prihvatila je Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica (u daljen tekstu: Zakona) i konstatovala da isti može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona.

Opširnije...

RANG LISTA KANDIDATA IZ KATEGORIJE DEMOBILISANIH BRANITELJA ZA DODJELU BESKAMATNIH KREDITNIH SREDSTAVA ZA POMOĆ U STAMBENOM ZBRINJAVANJU BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA SA PODRUČJA TK

Komisija za dodjelu beskamatnih kreditnih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju branilaca i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona, imenovana rješenjem Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, broj: 15/1-14-19702/13 od 02.08. 2013. godine, nakon provedenog postupka u skladu sa odredbama Odluke o uslovima, kriterijima i postupku za dodjelu beskamatnih kreditnih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju branitelja i članova njihovih porodica sa područja Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 14/10 i 12/11, u daljem tekstu Odluka), prihvatila je i bodovala kao kompletne, blagovremene i osnovane zahtjeve kandidata sa sljedeće liste:

Opširnije...

LISTE II PROGRAMA SUFINANSIRANJA ZA OBAVLJANJE PRIPRAVNIČKOG/VOLONTERSKOG STAŽA BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Na osnovu zaključenog Sporazuma o realizaciji Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica broj: 01-34-323/13 od 23.07.2013. godine i broj: 15/1-14-12795-3/13 od 30.07.2013. godine, odredaba II Programa sufinansiranja obavljanja pripravničkog/volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica i
Odluke upravnog odbora JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona , broj: 01-02-32-9/13-2 od 27.09.2013. godine, utvrđuje se

Opširnije...

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U II PROGRAMU SUFINANSIRANJA OBAVLJANJA PRIPRAVNIČKOG/VOLONTERSKOG STAŽA BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Na osnovu člana 2. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12 i 9/13) i Sporazuma o realizaciji Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica, broj: 01-34-323/13 od 23.07.2013. godine i broj: 15/1-14-12795-3/13 od 30.07.2013. godine, koji su zaključili Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Služba), Ministarstvo objavljuje

JAVNI POZIV
za učešće u II Programu sufinansiranja obavljanja pripravničkog/volonterskog
staža boraca i članova njihovih porodica

Opširnije...

KONAČNA LISTA KANDIDATA ZA OBAVLJANJE PRIPRAVNIČKOG STAŽA

Na osnovu člana 15. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog staža branitelja i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kanton", broj: 6/12 i 9/13) , a u vezi sa tačkom II Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica, broj: 02/1-14-12795-3 /13 od 02.07.2013. godine, Ministar za boračka pitanja utvrđuje:

 

POTPISANI UGOVORI O PARTICIPACIJI U TROŠKOVIMA OBILJEŽAVANJA ZNAČAJNIH DATUMA

Ugovore o participaciji u troškovima organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija u povodu obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti za Tuzlanski kanton za 2013. godinu danas su potpisali Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Ibrahim Salihović i predstavnici boračkih organizacija koje su, u skladu sa provedenim javnim konkursom, ostvarile pravo na ovaj vid podrške. Ukupna vrijednost danas potpisanih ugovora iznosi nepunih 50.000,00 KM.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

 

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo za boračka pitanja