RANG LISTA KANDIDATA IZ KATEGORIJE DEMOBILISANIH BRANITELJA ZA DODJELU BESKAMATNIH KREDITNIH SREDSTAVA ZA POMOĆ U STAMBENOM ZBRINJAVANJU BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA SA PODRUČJA TK

Komisija za dodjelu beskamatnih kreditnih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju branilaca i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona, imenovana rješenjem Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, broj: 15/1-14-19702/13 od 02.08. 2013. godine, nakon provedenog postupka u skladu sa odredbama Odluke o uslovima, kriterijima i postupku za dodjelu beskamatnih kreditnih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju branitelja i članova njihovih porodica sa područja Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 14/10 i 12/11, u daljem tekstu Odluka), prihvatila je i bodovala kao kompletne, blagovremene i osnovane zahtjeve kandidata sa sljedeće liste:

Opširnije...

LISTE II PROGRAMA SUFINANSIRANJA ZA OBAVLJANJE PRIPRAVNIČKOG/VOLONTERSKOG STAŽA BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Na osnovu zaključenog Sporazuma o realizaciji Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica broj: 01-34-323/13 od 23.07.2013. godine i broj: 15/1-14-12795-3/13 od 30.07.2013. godine, odredaba II Programa sufinansiranja obavljanja pripravničkog/volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica i
Odluke upravnog odbora JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona , broj: 01-02-32-9/13-2 od 27.09.2013. godine, utvrđuje se

Opširnije...

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U II PROGRAMU SUFINANSIRANJA OBAVLJANJA PRIPRAVNIČKOG/VOLONTERSKOG STAŽA BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Na osnovu člana 2. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12 i 9/13) i Sporazuma o realizaciji Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica, broj: 01-34-323/13 od 23.07.2013. godine i broj: 15/1-14-12795-3/13 od 30.07.2013. godine, koji su zaključili Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Služba), Ministarstvo objavljuje

JAVNI POZIV
za učešće u II Programu sufinansiranja obavljanja pripravničkog/volonterskog
staža boraca i članova njihovih porodica

Opširnije...

KONAČNA LISTA KANDIDATA ZA OBAVLJANJE PRIPRAVNIČKOG STAŽA

Na osnovu člana 15. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog staža branitelja i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kanton", broj: 6/12 i 9/13) , a u vezi sa tačkom II Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica, broj: 02/1-14-12795-3 /13 od 02.07.2013. godine, Ministar za boračka pitanja utvrđuje:

 

POTPISANI UGOVORI O PARTICIPACIJI U TROŠKOVIMA OBILJEŽAVANJA ZNAČAJNIH DATUMA

Ugovore o participaciji u troškovima organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija u povodu obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti za Tuzlanski kanton za 2013. godinu danas su potpisali Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Ibrahim Salihović i predstavnici boračkih organizacija koje su, u skladu sa provedenim javnim konkursom, ostvarile pravo na ovaj vid podrške. Ukupna vrijednost danas potpisanih ugovora iznosi nepunih 50.000,00 KM.

Opširnije...

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona obavještava STUDENTE koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendija za školsku 2012/2013 godinu, da će se sa potpisivanjem Ugovora o dodjeli stipendija početi 04.07.2013. godine (četvrtak) od 09 časova do 15 časova.

Potpisivanje ugovora za studente će se obavljati u Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, Ul. Fra Grge Martića broj 8. (zgrada „Tehnograd-company“, kod srednje medicinske škole u Tuzli).

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo za boračka pitanja