MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA

 

Adresa: Rudarska 65., Tuzla
Tel: ++ 387 (0)35 369 401, 369 402;
Fax : ++ 387 (0)35 369 405
e-mail :  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Fedahija-Ahmetovic
MINISTAR

Fedahija Ahmetović

 

 


 Rukovodeći službenici:

- SEKRETAR MINISTARSTVA: Džemila Zaimović
- POMOĆNIK MINISTRA ZA EKONOMSKO-FINANSIJSKE I OPŠTE POSLOVE: Mustafa Šahović
-
 POMOĆNIK MINISTRA ZA SOCIJALNO STATUSNE, PRAVNE I INFORMATIVNE POSLOVE: Danis Gojačić

 

 

 

 Ministarstvo za boračka pitanja vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

 • zaštitu boraca, pripadnika oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine i Federacije, na području Kantona;
 • utvrđivanje politike i donošenje zakona i drugih propisa, kojima se propisuju uslovi za ostvarivanje dopunskih prava boraca, ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca;
 • provođenje jedinstvene politike i sistemskih zakona Republike Bosne i Hercegovine i Federacije iz oblasti invalidsko-boračke zaštite;
 • zaštitu ratnih i mirnodopskih vojnih invalida, članova obitelji poginulih, nestalih i umrlih ratnih boraca, kao i umrlih ratnih i mirnodopskih invalida;
 • ostvarivanje prava na izuzetnu invalidsku i izuzetnu porodičnu penziju i druge vidove socijalne zaštite;
 • izgradnju, uređenje i održavanje spomen-obilježja, grobalja boraca i stratišta nevinih žrtava rata;
 • odlučivanje u drugostepenom upravnom postupku po žalbama i postupku revizije prvostepenih upravnih organa kojima se odlučuje o osnovnim, dopunskim i drugim pravima boraca, ratnih vojnih invalida, članova porodica poslije njihove smrti i članova porodica poginulih i umrlih boraca;
 • obrazovanje i rad ljekarskih komisija za utvrđivanje procenta vojnog invaliditeta zajedno sa Ministarstvom zdravlja Kantona;
 • osiguranje i kontrolu namjenskog trošenja sredstava;
 • koordinaciju i usklađivanje rada općinskih organa uprave iz ove oblasti;
 • vođenje propisanih evidencija iz svoje nadležnosti;
 • saradnju i kooridnaciju rada sa Ministarstvom zdravlja i drugim ministarstvima u vršenju poslova iz svoje nadležnosti;
 • osiguranje sredstava i drugih oblika pomoći borcima;
 • pripremu nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti;
 • djelovanje društvene organizacije - udruženje građana boraca;
 • inspekcijski nadzor iz oblasti svoje nadležnosti;
 • vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti, u skladu sa zakonom iz svoje nadležnosti.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna