MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA

 

Adresa: Mije Keroševića 20. , Tuzla
Tel.: ++ 387 (0) 369 393, 369 396; 
Fax 369 394; 
e-mail :   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  

 Hamza-Besic


MINISTAR

Hamza Bešić
 

 


Uvodna riječ Ministra

Poštovani posjetioci,

Dobrodošli na web stranicu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, na kojoj se možete upoznati sa našim nadležnostima i aktivnostima, koje imaju za cilj unapređenje poslovanja i poboljšanje usluga u oblastima saobraćaja, trgovine, turizma i ugostiteljstva na području Tuzlanskog kantona...

 

 

Rukovodeći službenici:

 

- SEKRETAR MINISTARSTVA: Azra Gavranović
- POMOĆNIK MINISTRA ZA SAOBRAĆAJ: Nenad Lukanović
-
 POMOĆNICA MINISTRA ZA TRGOVINU I TURIZAM: Dželmina Huremović


 

 

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

 

 • obezbjeđivanje primjene najviših standarda ljudskih prava i sloboda utvrđenih međunarodnim aktima, ustavima i zakonima u oblastima iz nadležnosti Ministarstva;
 • provođenje propisa u oblasti trgovine i turizma u skladu sa zakonom;
 • unutrašnju trgovinu i uspostavljanje ekonomskih odnosa sa drugim kantonima;
 • praćenje i analiziranje trgovine na Kantonu, kao i broja registrovanih subjekata u oblasti trgovine;
 • promet roba i usluga unutar Kantona u skladu sa federalnim zakonom;
 • bilansiranje i praćenje snabdjevenosti Kantona;
 • praćenje i analiziranje izvoza i uvoza roba i usluga na području Kantona;
 • davanje inicijativa u kreiranju politike uvoza i izvoza u cilju zaštite proizvodnje unutar Kantona;
 • kontrolu cijena proizvoda i usluga u skladu sa zakonom;
 • praćenje i izvršavanje ekonomskih sporazuma Kantona u skladu sa zakonom;
 • primjenu politike kantonalnog turizma, razvoj turističkih resursa;
 • kreiranje politike i razvoj rekreativnih, rehabilitacionih i drugih centara u koordinaciji sa nadležnim ministarstvima;
 • predlaganje propisa o visini turističke takse, ako federalnim propisom nije drugačije predviđeno;
 • turističko-propagandnu djelatnost;
 • ugostiteljstvo;
 • pripremanje odluka u okviru ekonomske politike za postizanje privrednog i društvenog razvoja Kantona;
 • cjevovodni i integralni transport;
 • objezbjeđenost svih vidova saobraćaja u Kantonu;
 • registraciju i usklađivanje linija, te redova vožnje za kantonalne linije;
 • izradu saobraćajne osnove Kantona u skladu sa saobraćajnom osnovom Federacije;
 • saradnju sa organima uprave Federacije i drugih kantona nadležnih za oblast saobraćaja i komunikacija;
 • stvaranje uslova za nastup u inozemstvu privrednih subjekata iz oblasti saobraćaja sa područja Kantona;
 • određivanje naknade za korišćenje kantonalnih puteva;
 • unapređivanje sigurnosti prometa na području Kantona;
 • kategorizaciju puteva na području Kantona u skladu sa zakonom;
 • pripremanje projektne dokumentacije i izradu projekata za investicione i razvojne programe od interesa za općine, Tuzlanski kanton, Federaciju Bosne i Hercegovine i državu Bosnu i Hercegovinu, kao i razvijanje partnerskih odnosa u u izradi projekata od interesa za širu regiju, te apliciranje za dodjelu sredstava EU fondova, banaka i slično;
 • upravni nadzor nad provođenjem propisa iz nadležnosti Ministarstva;
 • pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz nadleznosti Ministarstva
 • rješavanje o upravnim stvarima iz nadležnosti Ministarstva
 • vođenje propisanih službenih evidencija
 • vršenje i drugih poslova iz nadležnosti Ministarstva, u skladu sa zakonom

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna