Obavještenja Kantonalne uprave za insepkcijske poslove

KUIP TK SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

U skladu sa Programom rada Vlade Tuzlanskog kantona i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK, obavještavamo javnost da će Kantonalni tržišno-turistički inspektori ove Uprave u predstojećem periodu, vršiti pojačan inspekcijski nadzor nad radom fizičkih i pravnih lica - davaoca usluga koji pružaju usluge smještaja u smještajnim objektima u kojima se obavlja turistička ili ugostiteljska djelatnost, kao i fizičkih i pravnih lica koja ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili obavljaju s turizmom neposredno povezane djelatnosti, čime postaju obavezni članovi turističke zajednice općine/grada.

Opširnije...

Kontrola provedbe obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

U skladu sa Programom rada Vlade Tuzlanskog kantona i Planom rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, kantonalni inspektor za oblast sanitarne, zdravstvene i farmaceutske poslove će vršiti kontrolu subjekata nadzora u smislu provedbe obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

Opširnije...

Saopštenje za javnost Kantonalne uprave za inspekcijske poslove

Zaustavimo korupciju

 

Sa ciljem pronalaženja što efikasnijih mehanizama zajedničkog djelovanja na unapređenju poslovnog ambijenta, smanjenju udjela sive ekonomije i u borbi protiv korupcije, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, u sklopu svojih redovnih djelatnosti kontinuirano nastoji uspostaviti i unaprijediti partnerske odnose sa poslovnim subjektima i stanovnicima Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST KANTONALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

 

PRONAĐENE NOVE VRSTE ZDRAVSTVENO NEISPRAVNOG MLIJEKA

 

U nastavku aktivnosti kantonalnih veterinarskih inspektora na kontroli zdravstvene ispravnosti mlijeka proizvođača „Prerada i promet mlijeka" d.d. Tuzla, mikrobiološkim ispitivanjem su otkrivene još dvije pošiljke zdravstveno neispravnog trajnog mlijeka u tetrapak pakovanju, jedna pod nazivom „Dar Prirode" sa sadržajem 2,8 % mliječne masti i rokom upotrebe do 10.02.2014. godine, i druga pod nazivom „PPM" sa sadržajem 2,8 % mliječne masti i rokom upotrebe do 04.03.2014. godine. U navedenim pošiljkama mlijeka je utvrđeno prisustvo mikroorganizama u količinama koje izlaze izvan okvira vrijednosti definiranih Pravilnikom o mikrobiološkim kriterijima hrane životinjskog porijekla („Službene novine Federacije BiH", broj 80/12).

Opširnije...

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST KANTONALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Tokom redovnih kontrola izvoznih objekata i na osnovu prijave Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, veterinarski inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, u mljekari ''Prerada i promet mlijeka" d.d. Tuzla su otkrili tri pošiljke zdravstveno neispravnog trajnog tetrapak mlijeka naziva „Alpsko mleko", sa 3,5 procentnim sadržajem mliječne masti i rokovima upotrebe do 17., 19. i 21.02.2014. godine. Navedene pošiljke sadrže nedozvoljene količine mikroorganizama, veće od količina određenih Pravilnikom o mikrobiološkim kriterijima hrane životinjskog porijekla („Službene novine Federacije BiH", broj: 80/12).

Opširnije...

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

U skladu sa Programom rada Vlade TK-a i Programom rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2013. godinu, šumarski inspektori će u periodu od 01.10.- 31.12.2013. godine vršiti pojačani inspekcijski nadzor u dijelu kontrole bespravne sječe i nelegalnog prometovanja šumskih drvnih sortimenata.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna