Saopćenje za javnost

Podsjećamo sva pravna lica - obveznike uplate naknade za opštekorisne funkcije šuma, na obavezu plaćanja navedene naknade propisane članom 49. Zakona o šumama ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/17), u kojem je regulisano da navedenu naknadu plaćaju sva pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti, koja imaju sjedište na području Tuzlanskog kantona, kao i dijelovi pravnih lica čije je sjedište van Tuzlanskog kantona, a obavljaju djelatnost na teritoriji ovog Kantona.

Navedeni obvaznici su, prema pomenutoj zakonskoj odredbi, dužni da naknadu za opštekorisne funkcije šuma, uplaćaju tromjesečno i po završenom godišnjem računovodstvenom izvještaju u korist računa Budžeta Tuzlanskog kantona, a ista iznosi 0,05% u 2017. godini, a od budžetske 2018. godine u visini od 0,04% ukupno ostvarenog prihoda.
Nakon navedenog saopštenja, koje ima preventivni karakter, kantonalni šumarski inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona će vršiti pojačan inspekcijski nadzor nad provođenjem navedene zakonske odredbe, te će prema subjektima nadzora, za koje se utvrdi da istu ne poštuju, preduzeti mjere u skladu sa Zakonom.
Stoga molimo sva pravna lica, na koje se odnosi navedeno saopštenje, da isto shvate edukativno i preventivno i da svoje poslovanje usklade sa naprijed navedenim zakonskim propisom i time izbjegnu nepotrebne finansijske izdatke.

 

KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
TUZLANSKOG KANTONA

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna