SAOPŠTENJE ZA JAVNOST KANTONALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Tokom redovnih kontrola izvoznih objekata i na osnovu prijave Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, veterinarski inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, u mljekari ''Prerada i promet mlijeka" d.d. Tuzla su otkrili tri pošiljke zdravstveno neispravnog trajnog tetrapak mlijeka naziva „Alpsko mleko", sa 3,5 procentnim sadržajem mliječne masti i rokovima upotrebe do 17., 19. i 21.02.2014. godine. Navedene pošiljke sadrže nedozvoljene količine mikroorganizama, veće od količina određenih Pravilnikom o mikrobiološkim kriterijima hrane životinjskog porijekla („Službene novine Federacije BiH", broj: 80/12).

 

Dosadašnjom kontrolom potvrđena je količina od približno 160.000 litara mikrobiološki neispravnog „Alpskog mleka" sa 3,5% mliječne masti, proizvođača ''Prerada i promet mlijeka" d.d. Tuzla, sa rokovima upotrebe do 17., 19. i 21.02.2014. godine, pripremljenog za izvoz. Navedena količina predmetnog mlijeka je stavljena van prometa, uz istovremenu mjeru obustave izvoza, koja vrijedi do daljnjeg. Istovremeno je utvrđeno da je 1.720 litara od navedena količine kontaminiranog mlijeka, na do sada nerazjašnjen način, pušteno u promet. Nadzorom veterinarske inspekcije dio te količine je pronađen i povučen sa tržišta, a u toku su napori veterinarskih inspektora usmjereni na otkrivanje i povlačenje ostatka navedene količine neispravnog mlijeka.

Ovom prilikom molimo sve trgovce koji su u svoje objekte zaprimili „Alpsko mleko" sa 3,5% mliječne masti i rokovima upotrebe do 17., 19. i 21.02.2014. godine, proizvođača Prerada i promet mlijeka" d.d. Tuzla, da zbog zdravstvene neispravnosti izvrše povrat istog.

Istovremeno pozivamo građane da, ukoliko spornu vrstu mlijeka pronađu na policama trgovina, izvrše dojavu Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzla.

 

D I R E K T O R

mr.sc.Besim Duraković, dipl.oec.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15