Kada će biti raspisan konkurs za imenovanje notara za područje općine Gradačac?

Vaše ime i prezime: Amila Muratagić

Vaše pitanje: Molim vas da me obavijestite kada će biti raspisan konkurs za imenovanje notara za područje općine Gradačac,obzirom da je jedan od dva notara u Gradaćcu otišao u penziju. Napominjem da sam od Notarske komore FBiH obaviještena da su inicirali kod vas raspisivanje konkursa, ali da isti do sada nije raspisan.

 

Odgovor:

Poštovana,

U vezi sa Vašim pitanjem kada će biti raspisan konkurs za imenovanje notara za područje općine Gradačac, obzirom da je jednom od dva notara u toj općini prestala služba notara zbog odlaska u penziju, obavještavamo Vas da je Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio presudu broj U-15/10 od 2.12.2015. godine kojom je utvrđeno da član 6. stav 1, u dijelu koji glasi:" kao i lice koje ispunjava predpostavke iz stava 2. ovog člana" i stav 2. istog člana, te članovi 27. i 73. Zakona o notarima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 45/02), nisu u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

Obzirom se u skladu sa odredbama člana 27. Zakona o notarima određuju službena sjedišta i broj notara za područje kantona, da bismo bili u mogućnosti raspisati konkurs za izbor notara u općini Gradačac, potrebno je sačekati izmjene predmetnog zakona, u smislu da se vidi da li će se eventualne izmjene odnositi na član 27. Zakona, odnosno na određivanje broja potrebnih notara za područje kantona, kao i njihovo službeno sjedište.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna