Da li mogu polagati stručni upravni ispit za namještenika sa srednjom školom, iako sam pripravnički staž obavio sa VSS?

Vaše ime i prezime: Ermin Mujkanović
Vaše pitanje: Postovani, imam 2 pitanja, p1.Da li mogu polagati strucni upravni ispit za namjestenika sa srednjom skolom, iako sam pripravnici staz obavio sa VSS.
P2. Gdje mogu pribaviti zahtjev za polaganje strucnog upravnog ispita. LP

 

Odgovor:
Poštovani,

Povodom Vašeg pitanja da li možete polagati stručni ispit za namještenika nakon obavljenog pripravničkog staža sa VSS, obavještavamo Vas o sljedećem:
Stručni isppit za namještenike u organima državne službe u FBIH u skladu sa odredbama člana 2. Pravilnika o polaganju stručnog ispita namještenika u organima državne službe u FBiH ("Službene novine FBiH", br. 75/05 i 46/15) polažu namještenici više i srednje školske spreme koji se nalaze na radnim mjestima na kojima se obavljaju dopunski poslovi osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe Federacije, kantona, grada i općine. Stručni ispit polažu i namještenici iz stručnih i drugih službi, kao i namještenici u preduzećima i drugim pravnim osobama kojima su povjerena javna ovlaštenja. Takođe stručni ispit polažu i pripravnici više i srednje školske spreme koji se nalaze na provođenju pripravničkog staža u organima državne službe, stručnim i drugim službama i pravnim osobama sa javnim ovlaštenjima.
Međutim, napominjemo da shodno odredbama člana 31. stav 2. gore pomenutog Pravilnika o polaganju stručnog ispita namještenika u organima državne službe u FBiH, kojima je utvrđeno da osoba oja konkuriše ili se nalazi na radnom mjestu na kojem se obavljaju dopunski poslovi osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe i koja nije položila stručni ispit za namještenike, a koja je u međuvremenu položila ispit općeg znanja pred Agenicijom za državnu službu FBiH u skladu sa odredbama Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje stručnog ispita za kandidate za državnu službu u FBIH ("Službene novine FBiH", br. 69/06, 78/06 i 63/08), oslobađa se obaveze polaganja stručnog ispita predviđenog pomenutim pravilnikom.
Dakle, kada položite stručni odnosno ispit općeg znanja nakon odrađenog pripravničkog staža sa VSS pred Agencijom za državnu službu, primjenom gore navedene odredbe, taj ispit se priznaje kao stručni ispit za namještenika u oraganima državne službe u FBiH.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna