Interesuje me da li svi taksi prevoznici moraju u svom vozilu imati taksimetar obzirom da vecina njih za svoje usluge uzimaju toliko koliko oni procjene ,a za ljude van grada koji nisu upoznati sa cjenovnikom cesto pretjeraju?

Vaše ime: Ibrahim
Vaše pitanje: Postovanje...Interesuje me da li svi taksi prevoznici moraju u svom vozilu imati taksimetar obzirom da vecina njih za svoje usluge uzimaju toliko koliko oni procjene ,a za ljude van grada koji nisu upoznati sa cjenovnikom cesto pretjeraju...unaprije zahvaljujem na odgovoru

 

Odgovor: Poštovani,
Obavljanje taksi prijevoza regulisano je Zakonom o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl.novine F BiH", broj 28/06, 2/10), Pravilnikom o licenci za obavljanje javnog prijevoza putnika u cestovnom prometu ("Sl.novine FBiH", broj 65/06,18/08 i 56/10), i Pravilnikom o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza osoba na području Tuzlanskog kantona («Službene novine TK», broj 1/07).
Dakle, naprijed navedenim propisima utvrđeni su uslovi koje taksi vozila i taksi prijevoznici moraju ispunjavati za taksi prijevoz putnika na području Tuzlanskog kantona.
Taksi prijevoz je javni prijevoz putnika u vanlinijskom cestovnom prijevozu za koji je cijena prijevoza za pređeni put unaprijed određena i dogovorena, utvrđuje se taksimetrom po cjenovniku usluga .
Pravna i fizička lica koja obavljaju taksi prijevoz dužna su posjedovati ispravan i bažadaren taksimetar, te po istom naplaćivati usluge.
Vozač taksi vozila dužan je u potpunosti izvršiti uslugu prema licima koja su ga unaprijed i za određeno vrijeme angažirala.
Ukoliko nije u mogućnosti naručenu vožnju započeti ili započetu vožnju završiti vozač taksi vozila obavezan je za najkraće vrijeme licima koja su naručila prijevoz osigurati drugo vozilo i taksi vozača. Eventualne troškove pretovara prtljage u slučaju započete, a nedovršene vožnje snosi taksi vozač koji je vožnju započeo.
Taksi prijevoznik dužan je pružiti uslugu svakom licu koje prijevoz naruči neposredno ili telefonom, bez obzira na dužinu vožnje, osim:
- ako je naručitelj pod uticajem alkohola ili drugih opojnih sredstava;
- ako su naručitelj i njegov prtljag toliko prljavi da bi mogli uprljati unutrašnjost vozila ili druga lica koja se prevoze;
- ako uslovi na putu ne omogućavaju normalnu i sigurnu vožnju
Taksi prijevoznik dužan je primiti prtljag lica kojeg prevozi i smjestiti u prostor za prtljag ako njegova masa ne prelazi 50 kg.
Ako lice naruči prijevoz telefonskim pozivom preko radio-taksi centra ili određenog taksi stajališta, prima se na prijevoz na mjestu koje odredi putnik. Naknada za prijevoz računa se od mjesta prijema putnika.Odredište vožnje određuje putnik. Taksi vozač dužan je prijevoz obaviti najkraćim putem, odnosno putem kojeg mu odredi putnik ako uslovi puta omogućavaju normalnu i sigurnu vožnju.
Cijena vožnje na relacijama preko 25 km može se ugovoriti i slobodnom pogodbom prije početka prijevoza, bez uključenja taksimetra. Prije započinjanja prijevoza, taksi vozač je dužan putniku izdati račun za ugovorenu uslugu na utvrđenoj relaciji .
Račun koji se daje putniku treba da sadrži :
- datum vožnje ;
- polazište i odredište ;
- novčani iznos naknade ;
- pečat taksi prijevoznika i potpis vozača .
Cijena prijevoza stvari koje ne spadaju u putničku prtljagu utvrđuje se slobodnom pogodbom prije početka vožnje.
Cjenovnik svih taksi usluga mora biti istaknut na vidnom mjestu u samom taksi vozilu.
Po završetku vožnje, lica koja se prevoze obavezna su platiti ugovorenu ili taksimetrom utvrđenu cijenu prijevoza. Ukoliko taksi vozač ne uključi taksimetar, a cijena prijevoza nije ugovorena, lica koja se prevoze nisu obavezna platiti naknadu za izvršeni prijevoz, osim cijene starta utvrđene cjenovnikom.
Ukoliko imenovanom bude trebalo dodatnih pojašnjenja i informacija o taksi prijevozu, može se javiti našim službenicima u prostorije Ministarstva svaki radni dan u vremenu od 8,00 do 16,00 sati.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15