Zelio bi da radim kao samostalni prijevoznik-taksi usluge na podrucju Tuzle

Vaše ime: Šefik
Vaše pitanje: Zelio bi da postavim par pitanja: Zelio bi da radim kao samostalni prijevoznik-taksi usluge na podrucju Tuzle ,zelio bi da znam koja vozila se mogu registrovati (karavani i ostalo).
Zelio bi takodje da znam da koja je starosna dob koja mora biti da bi se moglo registrovati kao taksi vozilo i molm za osnovne podatke u vezi obavlljanja taksi prijevoza na podrucju Tuzle?

 

Resor: Poštovani,
U vezi sa Vasim pitanje, koje ste nampostavili putem nase web stranice a koje mozete vidjeti u nastavku, dostavljamo Vam odgovor koji smo danas primili od Ministarstva trgovine, turizma i saobracaja TK.
„Obavljanje taksi prijevoza regulisano je Zakonom o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl.novine F BiH", broj 28/06), Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl.novine F BiH", broj 2/10), Pravilnikom o licenci za obavljanje javnog prijevoza putnika u cestovnom prometu ("Sl.novine FBiH", broj 65/06), i Pravilnikom o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza osoba na području Tuzlanskog kantona («Službene novine TK», broj 1/07).
Dakle, naprijed navedenim propisani su propisani uslovi koje taksi vozila i taksi prijevoznici moraju ispunjavati za taksi prijevoz putnika na području Tuzlanskog kantona.
Taksi prijevoz je javni prijevoz putnika u vanlinijskom cestovnom prijevozu za koji je cijena prijevoza za pređeni put unaprijed određena i dogovorena, utvrđuje se taksimetrom po cjenovniku usluga .
Taksi prijevoz može se obavljati samo putničkim vozilom sa 5 sjedišta (1+4) , koje ima najmanje četvera vrata, a oblik karoserije je limuzina ili karavan. Taksi vozilo ne može imati priključno vozilo
Taksi prijevoz putnika na području Kantona mogu obavljati fizička lica koja posjeduju rješenje o obrtu nadležne općinske službe.
Taksi prijevoz putnika na području Kantona mogu obavljati i pravna lica upisana u sudski registar za obavljanje taksi djelatnosti.
Pored navedenih uslova pravna i fizička lica moraju da ispunjavaju i druge uslove iz Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine, Zakona o obrtu i ostalih Zakonskih i podzakonskih akata vezanih za djelatnost taksi prijevoza.
Takođe, pravna i fizička lica dužna su posjedovati:
a) Rješenje o obrtu za obavljanje djelatnosti taksi prijevoza;
b) Rješenja o taksi stajalištu izdato od općinskog organa uprave;
c) Rješenje o tehničko-eksploatacionim uslovima,
d) Registarske oznake sa TA-tablicama;
e) Licencu za obavljanje taksi prijevoza;
f) Iskaznicu za vozača motornih vozila;
g) Dopunsku taksi oznaku;
h) Karton preventivnih tehničkih pregleda i
i) Potvrdu o baždarenju taksimetra."
Ukoliko trebate dodatnih pojašnjenja i informacija o taksi prijevozu, može se javiti našim službenicima u prostorijama Ministarstva svaki radni dan u vremenu od 8,00 do 16,00 sati.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15