Molim da mi odgovorite kada i da li ce se razmatrati zahtjev opstine za povecanjem broja taxi standova ako nece zbog cega i ko o tom pitanju odgovoran?

Vaše ime : Mirko 
Vaše pitanje: Molim da mi odgovorite kada i da li ce se razmatrati zahtjev opstine za povecanjem broja taxi standova ako nece zbog cega i ko o tom pitanju odgovoran? Hvala!

 

Odgovor: Poštovani,
U Ministarsvu trgovine, turizma i saobraćaja do danas nije zaprimljen zahtjev Opštine Tuzla za povećanjem broja taksi štandova .
Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u skladu sa ovlaštenjima iz člana 10. i 42. Federalnog Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine («Sl.novine FBiH»,broj 28/06) i Federalnim Pravilnikom o licenci za obavljanje javnog prijevoza u cestovnom prometu («Sl.novine FBiH»,broj 65/2006), odnosno Pravilnikom o dopunama Pravilnika o licenci za obavljanje javnog prijevoza u cestovnom prometu («Službene novine Federacije BiH», broj 18/08) pravno uredilo oblast taksi prijevoza donošenjem Pravilnika o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza osoba na području Tuzlanskog Kantona («Službene novine TK», broj 1/2007) , koji je takođe usaglašen i sa Zakonom o obrtu i drugim propisima koji regulišu oblast taksi prijevoza.
U Pravilniku su razgraničene i uređene nadležnosti opština i Ministarstva, pa je Ministarstvo zaduženo za izdavanje Rješenja o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova , Licenci, Iskaznica i Dopunskih taksi oznaka, a opštine izdaju Obrtnice-Rješenja za rad i Rješenja o taksi stajalištima.
Opštinama je povjereno da vrše uređenje taksi stajališta u skladu sa urbanističkim planovima i regulacionim rješenjima kroz broj izdatih odobrenja za rad i rješenja o taksi stajalištima . 
Kriterij o broju taksi štandova na području opštine je proistekao iz Federalnog Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine («Sl.novine FBiH»,broj 28/06) , gdje u članu 10. stoji citiramo : «...pri utvrđivanju ukupnog broja taksi vozila na svom području ... koristiće se odnosom jedno taksi vozilo na 500 do 1000 stanovnika ...».
Uzimajući naprijed navedeno kao zakonsku obavezu , prilikom donošenja Pravilnika o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza osoba na području Tuzlanskog Kantona («Službene novine TK», broj 1/2007), a na prijedlog zainteresovanih strana , usvojen je kriterij , citiramo: «..jedno taksi vozilo na 700 stanovnika na području opštine..». Takođe, u saradnji sa nadležnim opštinskim službama na području Tuzlanskog kantona je dogovoreno da svi taksi prijevoznici koji su legalno obavljali taksi djelatnost prilikom donošenja Zakona i Pravilnika nastavljaju sa radom sve dok ispunjavaju zakonom propisane obaveze.
Prema statističkim podacima dobivenim od Statistika BiH –Ured Tuzla sa danom 30.06.2008.godine, broj stanovnika na području općine Tuzla iznosi 131.464 stanovnika , pa smo ustanovili da broj od 305 taksi vozila na koje je Ministarstvo dalo saglasnost, po našem mišljenu je zadovoljavajući i daje optimalne mogućnosti da svi legalni taksi prijevoznici na području općine Tuzla, od strane općinske službe dobiju Rješenje o dodjeli taksi štanda , te da se u najvećoj mjeri ispoštuje i navedeni kriterij , kako je to propisano Zakonom , odnosno Pravilnikom.
Dakle, Saglasnost za 2009 godinu na korištenje taksi štandova nadležna opštinska služba je od Ministarstva dobila sa ukupnim kapacitetom od 305 taksi vozila.
Uzimajući u obzir naprijed navedeno Ministarstvo do daljnjeg nije u mogućnosti (nije u skladu sa Zakonom i Pravilnikom) da poveća broj taksi stajališta na području Opštine Tuzla.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15