Interesuje me gdje se moze polagati drzavni ispit za vozaca motornog vozila i gdje se licence mogu izdavati?

Vaše ime: Haso Selimovic
Vaše pitanje: Pozdrav,interesuje me gdje se moze polagati drzavni ispit za vozaca motornog vozila i gdje se licence mogu izdavati?

 

Odgovor: Postovani,

U skladu sa članom 9. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine FBiH», broj 28/06 i 2/10), iskaznica za vozača motornih vozila može se izdati na osnovu posjedovanja diplome o završenom III stepenu stručne spreme za zanimanje vozač motornih vozila.
Školovanje se obavlja i diplome za zanimanje vozač motornih vozila se stiču u saobraćajnim školama na području Tuzlanskog kantona i BiH, koje po nastavnom planu i programu školuju vozače motornih vozila.
U dosadašnjem rješavanju zahtjeva za izdavanje iskaznica za vozača motornog vozila Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK je imalo dosta slučajeva da podnosioci zahtjeva dostavljaju uvjerenje ili diplomu o stručnoj osposobljenosti za vozača motornih vozila, a koje nema karakter školske javne isprave, odnosno u takvim diplomama ne piše da vozači posjeduje III stepen stručne spreme za zanimanje vozač motornih vozila, kako je to propisano Zakonom o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine, već samo da su osposobljeni za vozača motornog vozila.
Takvo uvjerenje ili diplomu o stručnoj osposobljenosti za vozače motornih vozila koje nema karakter školske javne isprave Ministarstvo pri rješavanju zahtjeva ne priznaje kao validnu jer u takvoj diplomi ne piše da vozač posjeduje III stepen stručne spreme za zanimanje vozač motornog vozila, kako je to propisano Zakonom o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine, već da je osposobljen za vozača motornog vozila.
Takva diploma se priznaje samo kao certifikat o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova vozača motornog vozila u drumskom saobraćaju, ali nema karakter školske javne isprave na osnovu kojih bi se mogao odrediti stepen školske spreme.
Dakle, diplome za vozače koje su stečene u drugim državama i u institucijama koje nisu školske ustanove, a najčešće su to diplome iz Republike Srbije, koje su izdate od strane Centra za stručno obrazovanje Sopot - Beograd ili Centra za stručno obrazovanje Šabac - Republika Srbija, se ne mogu priznati.
Na osnovu validne diplome za vozača motornog vozila i dostavljanja druge propisane dokumentacije, entitetska ministarstva izdaju iskaznice za vozače u unutrašnjem cestovnom prometu a državno ministarstvo transporta i komunikacija BiH izdaje kvalifikacijske kartice vozačima za javni prijevoz.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15