Interesuje me polaganja stručnog ispita iz zakona o zaštiti od požara, kako mogu izvešiti prijavu, koliko košta i kad bi moglo biti plaganje?

Vaše ime: MERIMA BEĆAREVIĆ
Vaše pitanje: Poštovani, interesuje me polaganja stručnog ispita iz zakona o zaštiti od požara, kako mogu izvešiti prijavu, koliko košta i kad bi moglo biti plaganje.

 

Odgovor: Postovana,

Obavještavamo Vas da je komisija formirana pri MUP TK-a za polaganje stručnog ispita u oblasti zaštite od požara formirana na osnovu Zakona o zaštiti od požara (Sl. novine TK br. 9/01) i odredbi Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova u oblasti zaštite od požara ("Sl. novine TK", br.9/02) prestala sa radom u septembru 2013. godine. Naknada za polaganje stručnog ispita pred ovom komisijom je bila 300 KM.
Razlog prestanka rada komisije je donošenje na federalnom nivou "Programa polaganja ispita za protivpožarnu zaštitu" (Sl. novine F BiH 67/13), koji je predviđen aktuelnim Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu ( Zakon o zastiti od pozara i vatrogastvu_Sl. nov. F BiH br 64/09).
Po novom programu ispit se polaže pred ispitnom komisijom koju rješenjem imenuje direktor Kantonalne uprave civilne zaštite, osim toga sve administrativne i finansijske poslove za komisiju obavlja Uprava. Komisija za polaganje stručnog ispita je formirana krajem decembra 2013. godine, rješenjem direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla.
Na Web stranici Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla možete pronaći "Program polaganja ispita za protivpožarnu zaštitu" (Sl. novine F BiH 67/13) putem linka:
http://www.kucztk.com.ba/propis/Program%20polaganja%20ispita%20za%20ppz.pdf
Prijava za polaganje ispita podnosi se Upravi na "Obrascu broj 1" koji je nalazi u prilogu Programa.
Za sve nejasnoće ili pitanja se možete obratiti Upravi čiji je adresa: Bosne srebrene 56, 75 000 Tuzla (zgrada "Interšped" kod glavne autobuske-željezničke stanice u Tuzli).
Telefon / fax:+ 387 (0) 35 277 746, + 387 (0) 35 277 542.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15