Pogresno sam uplatila kaznu za parkiranje mup-u tk.

Vaše ime: Mirela
Vaše pitanje: Pogresno sam uplatila kaznu za parkiranje mup-u tk. nisam mogla registrovati auto, morala sam ponovo izvrsiti uplatu ali sa ispravnom budzetskom organizacijom. na koji nacin mogu traziti povrat tih sredstava, koja su duplo uplacena? hvala

 

Odgovor: Poštovana,
Na pitanje koje ste postavili ovim putem, a u vezi povrata pogrešno uplaćene kazne za parkiranje MUP-u TK, odnosno na depozitni račun Tuzlanskog kantona broj 132-100-02560000-80, dajemo slijedeći odgovor.
Povrat pogrešno uplaćenih javnih prihoda vrši se u skladu sa odredbama Pravilnika o povratu i preknjiženju više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda na Jedinstveni račun trezora Tuzlanskog kantona koji je objavljen u „Službenim novinama TK" broj 11/05.
Kako bi se izvršio povrat potrebno je da podnesete zahtjev MUP-u Tuzlanskog kantona koji treba da sadrži slijedeće: broj računa na koji je uplata izvršena, iznos uplate, datum uplate, žiro-račun odnosno jedinstveni matični broj uplatioca i ostale eventualno potrebne podatke.
Uz zahtjev treba da priložite ovjerenu kopiju naloga za uplatu od strane banke i kopiju (ne ovjerenu) kartice žiro odnosno tekućeg računa, kod poslovne banke na koji želite da se povrat izvrši.
Ovim putem Vas informišemo da Pravilnik o povratu i preknjiženju više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda na Jedinstveni račun trezora Tuzlanskog kantona koji je objavljen u „Službenim novinama TK" broj 11/05, možete pogledati na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona:
http://vladatk.kim.ba/Vlada/Dokumenti/sl_novine/2005/kanton11.pdf

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15