Zainteresovan sam za školovanje za cerificiranog radnika obezbjeđenja.Interesuje me koja je procedura i koliki su troškovi.

Vaše ime: Dino Imamovic
Vaše pitanje: Zainteresovan sam za školovanje za cerificiranog radnika obezbjeđenja.Interesuje me koja je procedura i koliki su troškovi.

Resor: Unutrašnji poslovi
Odgovor: Postovani,
Postupak za certificiranje zaštitara pokreće se podnošenjem zahtjeva MUP-u TK-a za izdavanje odobrenja za pohađanje obuke.
Uz zahtjev je potrebno priložiti sledeće: ovjerenu izjavu da niste lice koje je bilo koji organ za provođenje zakona u BiH otpustio zbog nesavjesnog obavljanja dužnosti, dokaz o uplati 20 KM na ime takse, uvjerenje o državljanstvu BiH, izvod iz MKR, ljekarsko uvjerenje, ovjerenu kopiju diplome o završenoj srednjoj školi, uvjerenje kantonalnog suda da ne postoje smetnje iz čl. 16. stav 1. tačka 4. Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine i uvjerenje iz kaznene evidencije.
Obrazac zahtjeva i tekst izjave mogu se preuzeti na pisarnici MUP-a TK-a.
Nakon dobijanja odobrenja za pohađanje obuke, na poziv FMUP-a sarajevo pristupa se obuci u trajanju od 6 radnih dana na Policjskoj akademiji u Sarajevu.
Po završetku obuke pristupa se polaganju ispita radi dobijanja certifikata.
Troškovi: taksa na rješenje 20 KM; Ljekarsko uvjerenje 105 KM; uvjerenje iz kaznene evidencije 10 KM; pohađanje obuke 250 KM; izdavanje certifikata 50KM.
Troškove boravka na Policijskoj akademiji u Sarajevu snose polaznici.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15