Prošle godine je objavljen poziv za subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih. Prema postojećoj Odluci o utvrđivaju uslova , kriterija i postupka za raspodjelu sredstava, subvenciju mogu dobiti ISKLJUČIVO (ovo ne stoji u tekstu,

[Ime i prezime] Emina S
[Resor] Razvoj i poduzetništvo
[Tekst]
Poštovanje. Prošle godine je objavljen poziv za subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih. Prema postojećoj Odluci o utvrđivaju uslova , kriterija i postupka za raspodjelu sredstava, subvenciju mogu dobiti ISKLJUČIVO (ovo ne stoji u tekstu, ali po okončanju procedure tako bude) osobe koje imaju doktorsku ili magistarsku titulu, uspješni sportaši, djeca šehida ili bračni partneri. Ja, kao osoba sa VSS, sa položenim pravosudnim ispitom, koja nisam u (van)bračnoj zajednici NIKAD ne mogu imati više od 17 bodova, niti ući u proceduru za dobijanje subvencije. Želim da uputim zahtjev nadležnima, da se takve DISKRIMINATORSKE Odluke o kriterijima promijene, na način da će se od predviđenih 50.000,00 KM.... npr. 10.000,00 KM rasporediti za doktore i magistre, 10.000,00 KM za nadarene i sportaše, 10.000,00 KM za socijalne kategorije, a preostali novac osobama poput mene, ili čak sa nižom stručnom spremom. Novac koji se izdvaja iz Budžeta TK-a je i MOJ novac, i zajedno sa ostalim mladim ljudima imam pravo da učestvujem u raspodjeli istoga. Skrećem pažnju još jednom, da se takve diskriminacije za narednu godinu otklone, i da se postupa pravedno. Molim da mi se odgovori da li će se ovaj moj prijedlog uzeti u razmatranje. Možda nisam pogodila službu kojoj ovo šaljem, ali je upućeno prije svega Vladi TK. Srdačan pozdrav.

[Odgovor]
Po Javnom pozivu iz 2012. godine od ukupno 18 nosilaca prijava koji su dobili sredstva u 2012. godini bilo:
- 1 doktor, 6 magistara (nešto više od jedne trećine sa ovim titulama je dobilo sredstva), a 11 sa VSS
- 0 koji su dobili bodove kao uspješni sportisti
- 0 koji su dobili bodove kao djeca šehida.
Logika zašto se bračni partneri mogu prijaviti isključivo jednom prijavom je jednostavna - da bi se uzbjeglo da iz jednog domaćinstva dvoje ljudi dobije ova sredstva.
Iz dosadašnje prakse, svi prijedlozi koji su na bilo koji način dolazili do Savjeta za nevladin sektor i pitanja mladih bivali su razmatrani, pa će svakako i ovaj koji ste nam Vi uputili. Dobro bi bilo kada bi ste dostavili prijedlog modela iz kojeg bi se vidjelo kako bi izgledali kriteriji koji bi se uzimali u razmatranje, a sve u cilju cjelovitijeg sagledavanja ponuđenog prijedloga. U svakom slučaju, bilo koji prijedlog koji će doprinijeti pravednijoj raspodjeli i koji će unaprijediti postojeću proceduru, zaista je dobro došao.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15