Nezadovoljstvo na rad komisije za Program broj 2. Subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama

Vaše ime i prezime:: Jasmina Mujić
Vaše pitanje: Poštovani, Ovom prilikom izjavljujem svoje opšte nezadovoljstvo na rad komisije za Program broj 2. Subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama koji je raspisan od strane Vlade TK za razlog i način na koji sam odbijena od pomoći za "Subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama". Razlog mog odbijanja bio je - Potvrda predškolske ustanove sa kojom je potpisan Ugovor ne sadrži sve tražene elemente, i to da nema neizmirenih obaveza prema ustanovi za period od 01.09.2020- 31.08.2021.godine. Moj zahtjev koji sam uputila JU Dječije obdanište Banovići je sadržavao prekopirani tekst tačke 5 Javnog oglasa gdje se tražilo šta potvrda treba da sadrži, te istu je izdala JU Dječije obdanište Banovići. Ovim putem Vas pozivam da prekontrolišete način i rad komisije i moje je mišljenje da nije bilo razloga za odbijenje od subvencije. Napominjem, prema mojim saznanjima jedina sam iz Banovića koja se javila na ovaj poziv, te komisija je provjeravala putem poreznih ispostava neke kandidate o visini ostvareni prihoda vezano za uvjerenja koje su izdavale porezne ispostave. Ako je komisija provjeravala te nedostatke uvjerenja poreznih ispostava zašto se nisu provjeravala uvjerenja i ustanova da se ima isti kriterijum prema svima.


Odgovor:

Poštovana,
prosljedjujem Vam odgovor resornog ministarstva na Vaše pitanje:

"u skladu sa iznesenim navodima obavještavamo Vas da je izvršen ponovni uvid u Vaš predmet, te je utvrđeno da je Komisija ispravno postupila, jer je razlog odbijanja osnovan.
Što se tiče navoda podataka koje su tražene od Poreske podaci su traženi za lica čije prijave su potpune. Napomienjemo od Poreske su tražena pojašnjenja koja utiču na broj bodova, odnosno na visinu dodijeljenih sredstava, te je Komisija upravo zbog činjenice da ne dovede u neravnopravan položaj drugo lice postupila u skladu sa propisanim odredbama iz Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice "Podrška mladima".

Napominjemo da će Ministarstvo izvršiti i provjeru iznošenja službenih podataka i tačnosti iznesenih informacija, jer se zbog nedovoljnog poznavanja cjelokupnog procesa treća lica mogu dovesti u situaciju da vladaju nepotpunim ili netačnim informacijama.

Vama se zahvaljujemo na upitu i nadamo se da će te biti aplikant i u sljedećem periodu kada ovaj Javni poziv bude objavljen i stavljamo se na raspolaganje da pojasnimo sve eventualne nejasnoće ukoliko ih budete imali.

Takođe, uvid u dokumentaciju, kao i sve druge informacije možete dobiti lično u prostorijama Ministarstva za kulturu, sport i mlade."

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15