Registar administrativnih postupaka


Registar administrativnih postupaka predstavlja potpunu i sveobuhvatnu evidenciju svih administrativnih postupaka koji se provode na nivou ministarstva.

 

Registar sadrži sljedeće podatke o administrativnim postupcima:
• puni naziv obrasca,
• nadležna organizacijska jedinica,
• potrebne informacije i dokumentacija pri predaji zahtjeva,
• kontakt podaci,
• pravni akti i zakoni vezani uz predmet (formular, zahtjev),
• naknade za plaćanje,
• napomene i
• priloženi zahtijev u elektronskom obliku.

 

Sektor za administrativno tehničke i inspekcijske poslove

AP

Obrazac

KUCZ.1

Povrat pogrešno i više uplaćenih naknada namjenskih prihoda

KUCZ.5

Naknada licu u radnom odnosu za učešće u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara po naredbi KŠCZ

KUCZ.6

Naknada štete trećim licima za uništena sredstva tokom gašenja požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara po naredbi KŠCZ

KUCZ.7

Naknada zbog povreda i druga prava zbog učešća građana u požaru i spašavanju ljudi i materijalnih dobara po naredbi KŠCZ


Sektor za zaštitu i spašavanje, zaštitu od požara i vatrogastvo

AP

Obrazac

KUCZ.2

Ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara - stručno osposobljavanje i usvršavanje zaposlenih lica za zaštitu od požara

KUCZ.3

Polaganje ispita u oblasti vatrogastva - profesionalni vatrogasac

KUCZ.4

Polaganje ispita u oblasti vatrogastva - dobrovoljni vatrogasac

KUCZ.8.

Polaganje ispita za protivpožarnu zaštitu

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15