Press konferencija 45. redovne sjednice Vlade TK

Obavještavamo vas da će u četvrtak, 17. januara 2019. godine sa početkom u 9:00 sati biti održana 45. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona.
Konferencija za medije bit će održana nakon sjednice u sali za press Vlade Tuzlanskog kantona (Rudarska 65.) sa početkom u 11:00 sati.
U prilogu vam dostavljamo i saziv za sjednicu sa prijedlogom dnevnog reda.
Kamermani i fotografi će u prvih 5 minuta sjednice imati priliku za snimanje insertaže.
Molimo da medijski pratite događaj i o tome izvijestite javnost.

Konferencija za medije Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK organizuje konferenciju za medije dana 15.01.2019. godine (utorak) sa početkom u 11,00 sati u prostorijama ministarstva, Mije Keroševića broj 20 (zgrada „RTV TK" – bivša zgrada „GRAFIČARA").

Na konferenciji za medije biti će prezentacija početka podjele dopunskih taksi oznaka za prijevoznike koji obavljaju taksi prijevoz na području Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, kao i značaj primjene dopunskih oznaka u taksi prijevozu.

Primopredaja automobila za centre za razvoj inkluzivnih praksi

U sklopu implementacije projekta Inkluzija za sve - inkluzivno obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini u ponedjeljak, 14. januara 2019. godine predstavnici organizacije Save the Children donirat će dva automobila za centre za razvoj inkluzivnih praksi u Banovićima i Gradačcu. Predaja ključeva će biti organizovana ispred zgrade Vlade Tuzlanskog kantona u 12h.


Uručenje automobila jedna je od aktivnosti među kojima je i sanacija prostora škola u kojima će biti uspostavljeni centri te opremanje prema najsavremenijim standardima rehabilitacijskog rada. Riječ je o trogodišnjoj aktivnosti uz uspostavljanje dva centra za razvoj inkluzivnih praksi u općinama Banovići i Gradačac, koji će pružati savremene servise podrške djeci i porodicama, vrtićima i školama, kao i široj lokalnoj zajednici. Projekat finansira Italijanska agencija za razvojnu saradnju (AICS) a provodi Save the Children u partnerstvu s Ministarstvom obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Centrom znanja Profectus, Univerzitetom u Bolonji i Udruženjem Vesta.

Upoznavanje zainteresiranih subjekata sa osnovama Eramus+ programa

Sa ciljem doprinosa i unaprjeđenja podrške razvoju oblasti kulture i sporta te jačanja položaja mladih na području Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona u saradnji sa Udruženjem PRONI Centar za omladinski razvoj (kontakt tačka za program Erasmus+ mladi), u petak 11. januara 2019. godine sa početkom u 11.00 h u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona organizuje info dan vezano za prezentaciju Eramus+ programa za predstavnike organizacija i udruženja mladih, sporta, kulture i ustanova srednjoškolskog obrazovanja.
Erasmus+ program nudi grantove i prilike pojedincima da provedu mobilnost ili volontiranje u inostranstvu, te da savladaju strani jezik. Organizacijama navedeni program nudi grantove za saradnju na projektnim partnerstvima vezano za akademske obuke i obuke za posao, škole, učenje odraslih i Evropske sportske događaje.

Press povodom 44. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Obavještavamo vas da će u petak, 28.12.2018. godine u povodu održavanja 44. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona u ovom sazivu biti održana konferencija za medije.

Konferencija će biti održana u PRESS sali Vlade Tuzlanskog kantona (ul. Rudarska 65 u Tuzli) sa početkom u 12:30 sati.

U prilogu vam dostavljamo i Saziv za sjednicu sa prijedlogom Dnevnog reda.

Kamermani i fotografi će u prvih 5 minuta sjednice imati priliku za snimanje.

Za sve dodatne informacije, te ukoliko imate potrebu da se na konferenciji obrati predstavnik određenog ministarstva molimo vas da kontaktirate Odjeljenje za informisanje Vlade Tuzlanskog kantona.

Sastanak između Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i predstavnika udruženja taksi prijevoznika u vezi perspektive uvođenja električnih vozila i izgradnje punionica za električna vozila na području Tuzlansk

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona organizuje sastanak sa JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i predstavnicima udruženja taksi prijevoznika u vezi razmatranja mogućnosti uvođenja električnih vozila i izgradnje punionica za električna vozila na području Tuzlanskog kantona.

Sastanak će se održati 20.12.2018. godine (četvrtak) sa početkom u 09:30 sati u zgradi starog Grafičara (zgrada RTV TK) u ulici Mije Keroševića br. 20 Tuzla.

Sastanak se organizuje u cilju upoznavanja svih zainteresovanih subjekata sa mogućnostima uvođenja električnih vozila u taksi prijevoz na području TK, perspektivi i mogućim lokacijama za izgradnju punionica za električna vozila i druge potrebne infrastrukture.

Ovim sastankom se nastoje pokrenuti prve aktivnosti na afirmaciji upotrebe električnih vozila i staviti naglasak na prednosti i mnogućnosti električnih vozila. Također, na sastanku će se razmotriti potrebe taksi prijevoznika, a sve u cilju eventualnog korištenja električnih vozila u taksi prijevozu na području TK u narednom periodu.

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK želi da kroz organiziranje sastanka sa zainteresovanim subjektima podstakne aktivnosti na pokretanju elektromobilnosti na području Tuzlanskog kantona, odnosno da ukaže na sve probleme i prepreke kod uspostavljanja i razvoja elektromobilnosti te da predloži rješenja za njihovo prevazilaženje, a sve u cilju bržeg uvođenja električnih vozila kako u privatne svrhe tako i u svrhu javnog vanlinijskog taksi prijevoza putnika.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna