Promocija učenika sa zapaženim rezultatima na takmičenjima

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona organizuju u petak, 16. novembra 2018. godine u Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzla sa početkom u 11,00 časova manifestaciju promovisanja učenika koji su u prošloj školskoj godini ostvarili zapažene rezultate na kantonalnim, federalnim, državnim i međunarodnim takmičenjima.
Molimo da medijski propratite događaj i o tome izvijestite javnost.

Konsultacije o projektu BioSvi

Ministar trgovine, turizma i saobraćaja Mirsad Gluhić ugostit će u petak, 16. novembra 2018. godine u 10:00 h evaluatora projekta BioSvi, Marca Baronea i direktoricu projekta Jasminu Ovčinu, predstavnicu CISP-a za BiH.
Riječ je o projektu „Biodiverzitet za lokalni razvoj – inovativni model participativnog upravljanja zaštićenim pejzažom Konjuh'" u okviru kojeg je urađena studija biodiverziteta i jačanje saradnje sa organizacijama civilnog društva te institucijama kojih se tiče upravljanje zaštićenim pejzažom Konjuh.
Sastanak će biti prilika za dobijanje povratnih informacija kako poboljšati realizaciju projekta BioSvi jer će u narodnom periodu više pažnje biti posvećeno razvoju turističkih servisa na području Zaštićenog pejzaža Konjuh i Tuzlanskog kantona, naglašavaju iz resornog ministarstva.
Pored ministra Gluhića sastanku će prisustvovati i pomoćnik ministra za trgovinu i turizam Dželmina Huremović.

Press povodom 38. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Obavještavamo vas da će u utorak, 13. novembra 2018. godine sa početkom u 11:00 sati biti održana 38. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona.

Konferencija za medije bit će održana nakon sjednice u sali za press Vlade Tuzlanskog kantona u 12:30 sati.

U prilogu vam dostavljamo i saziv za sjednicu sa prijedlogom dnevnog reda.

Kamermani i fotografi će u prvih 5 minuta sjednice imati priliku za snimanje insertaže.

Molimo da medijski pratite događaj i o tome izvijestite javnost.

Press povodom 37. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Obavještavamo vas da će u srijedu, 07.11.2018. godine u povodu održavanja 37. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona u ovom sazivu biti održana konferencija za medije.

Konferencija će biti održana u PRESS sali Vlade Tuzlanskog kantona (ul. Rudarska 65 u Tuzli) sa početkom u 10 sati i 30 minuta.

U prilogu vam dostavljamo i Saziv za sjednicu sa prijedlogom Dnevnog reda.

Kamermani i fotografi će u prvih 5 minuta sjednice imati priliku za snimanje.

Za sve dodatne informacije, te ukoliko imate potrebu da se na konferenciji obrati predstavnik određenog ministarstva molimo vas da kontaktirate Odjeljenje za informisanje Vlade Tuzlanskog kantona.

Poziv povodom održavanja drugog seminara o postupcima i načinu uvođenja certifikacije po međunarodnim standardima u 2018. godini

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona uz podršku Kantonalne privredne komore Tuzla, organizuje drugi po redu besplatan seminar u 2018. godini o postupcima i načinu uvođenja EN ISO 14001:2015 - Sistem okolinskog upravljanja i postupak dobijanja okolinskih dozvola. S ciljem jačanja internih upravljačkih kapaciteta u malim i srednjim preduzećima i obrtima seminar će se održati u sali Kantonalne privredne komore na adresi Trg slobode bb u Tuzli dana 01.11.2018.godine sa početkom u 12,00 sati.

Temu će izlagati Nermin Alić, lead auditor TQM d.o.o. Lukavac, koji će učesnicima seminara prezentirati prednosti uvedene certifikacije po navedenom standardu, te će potom predstavnik kompanije objasniti i koristi koje se ostvaruju certificiranjem kroz primjer dobre prakse.
Uvođenje certifikacija po međunarodnim standardima omogućava podizanje kvaliteta poslovanja na veći nivo, povećanje efikasnosti i produktivnosti, jačanje sistema kontrole kvaliteta proizvoda i usluga, povećanje konkurentnosti firme na tržištu, omogućavanje efikasnijeg nadzora procesa i troškova poslovanja, stvaranje sklada uređenosti u odnosima unutar organizacije, omogućavanje lakšeg i kvalitetnijeg izvoza na strana tržišta, te upravljanje okolišem na kvalitetniji način kao bitnim elementom u razvoju okruženja.

Seminaru će prisustvovati poduzetnici sa Tuzlanskog kantona, kao i predstavnici nadležnih općinskih službi, komora i drugih institucija te Vas molimo da o ovom događaju obavijestite medije.

Press povodom 36. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Obavještavamo vas da će u četvrtak, 01.11.2018. godine u povodu održavanja 36. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona u ovom sazivu biti održana konferencija za medije.

Konferencija će biti održana u PRESS sali Vlade Tuzlanskog kantona (ul. Rudarska 65 u Tuzli) sa početkom u 11 sati.

U prilogu vam dostavljamo i Saziv za sjednicu sa prijedlogom Dnevnog reda.

Kamermani i fotografi će u prvih 5 minuta sjednice imati priliku za snimanje.

Za sve dodatne informacije, te ukoliko imate potrebu da se na konferenciji obrati predstavnik određenog ministarstva molimo vas da kontaktirate Odjeljenje za informisanje Vlade Tuzlanskog kantona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna