Potpisivanje ugovora za donacije za održiv povratak za '18.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona će, u okviru Programa „Projekti održivog povratka" Vlade TK-a, potpisati sa korisnicima pomoći ugovore o dodjeli finansijskih sredstava u četvrtak, 27. septembra 2018. godine u 11:00 h u BKC-u Tuzla (Plava sala).
Riječ je o 74 korisnika finansijskih sredstava za realizaciju projektnih ideja, odnosno samozapošljavanja povratnika u ukupnom iznosu od 260.200,00 KM, koji su izabrani po javnom pozivu raspisanom 09. 05. 2018. godine.
Događaju će prisustvovati premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović i resorna ministrica Sandra Memić.

PRESS KONFERENCIJA POVODOM 31. REDOVNE SJEDNICE VLADE

Obavještavamo vas da će u ponedjeljak, 17.09.2018. godine u povodu održavanja 31. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona u ovom sazivu biti održana konferencija za medije.

Konferencija će biti održana u PRESS sali Vlade Tuzlanskog kantona (ul. Rudarska 65 u Tuzli) sa početkom u 12 sati i 30 minuta.

U prilogu vam dostavljamo i Saziv za sjednicu sa prijedlogom Dnevnog reda.

Kamermani i fotografi će u prvih 5 minuta sjednice imati priliku za snimanje.

Za sve dodatne informacije, te ukoliko imate potrebu da se na konferenciji obrati predstavnik određenog ministarstva molimo vas da kontaktirate Odjeljenje za informisanje Vlade Tuzlanskog kantona.

POZIV POVODOM ODRŽAVANJA 30. REDOVNE SJEDNICE VLADE TK

Obavještavamo vas da će u srijedu, 12.09.2018. godine u povodu održavanja 30. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona u ovom sazivu biti održana konferencija za medije.

Konferencija će biti održana u PRESS sali Vlade Tuzlanskog kantona (ul. Rudarska 65 u Tuzli) sa početkom u 11 sati.

U prilogu vam dostavljamo i Saziv za sjednicu sa prijedlogom Dnevnog reda.

Kamermani i fotografi će u prvih 5 minuta sjednice imati priliku za snimanje.

Za sve dodatne informacije, te ukoliko imate potrebu da se na konferenciji obrati predstavnik određenog ministarstva molimo vas da kontaktirate Odjeljenje za informisanje Vlade Tuzlanskog kantona.

Press konferencija Ministarstva privrede povodom okončanog projekta

 Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona održat će u četvrtak, 6. septembra 2018. godine u 10:30 h u sali za press Vlade Tuzlanskog kantona (Rudarska 65) konferenciju za medije povodom uspješnog okončanog projekta sufinansiranja kamata za kredite privrednim subjektima.

Konferenciji će, pored premijera Tuzlanskog kantona Jakuba Suljkanovića i ministra privrede Osmana Puškara, prisustvovati i predstavnici Sparkasse banke.


Okončan je projekat kojim je Vlada Tuzlanskog kantona subvencionirala kamate za kredite privrednim subjektima sa područja našeg kantona.

Ukupno će biti odobrena 73 zahtjeva sa plasmanom kreditnih sredstava u visini od 25.100.000,00 KM. Radi se o kreditnoj liniji koja je plasirana putem Sparkasse banke pri čemu je Banka iz svojih sredstava odobravala finansiranje putem svojih namjenskih kreditnih sredstava za osnovna i obrtna sredstva privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona, a Vlada Kantona je subvencionirala dio godišnje kamatne stope u procentu 3% po svakom pojedinačnom finansiranju za privrednog subjekta kojem Banka odobri kreditna sredstva.

Potpisivanje Protokola o multisektorskom postupanju u oblasti maloljetničkog prijestupništva u TK

Obavještavamo vas da će u srijedu, 05.09.2018. godine u 10.00 u prostorijama Vlade Tuzlanskog kantona biti potpisivanje Protokola o multisektorskom postupanju u oblasti maloljetničkog prijestupništva u Tuzlanskom kantonu.

Protokol će potpisati predstavnici Ministarstva obrazovanja i nauke, Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, Ministarstva zdravstva, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, kao i Biro za ljudska prava Tuzla.

Cilj ovog dokumenta je formalizacija i preciziranje djelovanja i saradnje državnih organa, ustanova i organizacija na lokalnom i kantonalnom nivou kada postupaju sa djecom u riziku ili djecom u kontaktu sa zakonom.

Poziv povodom održavanja 29. redovne sjednice Vlade TK

 

Obavještavamo vas da će u utorak, 4. septembra 2018. godine sa početkom u 9:00 sati biti održana 29. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona.

Konferencija za medije bit će održana, nakon sjednice, u sali za press Vlade Tuzlanskog kantona (Rudarska 65.) sa početkom u 11:00 sati.

U prilogu vam dostavljamo i Saziv za sjednicu sa prijedlogom Dnevnog reda.

Kamermani i fotografi će u prvih 5 minuta sjednice imati priliku za snimanje insertaže.

Molimo da medijski pratite događaj i o tome izvijestite javnost.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna