Potpisivanje protokola o saradnji sa SOS Dječija sela BiH

U prostorijama Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona će 9.5.2017. godine u 14.00 h biti upriličeno potpisivanje protokola o saradnji sa SOS Dječija sela BiH (Kozaračka 11, u prostoru Doma za djecu bez roditeljskog staranja).

Povod potpisivanja Protokola je početak realizacije projekta Organizacije SOS Dječija sela BiH, Program za mlade – YES Centar Tuzla koji se realizira u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i povratak TK i Gradom Tuzla. Projekat YES Centar usmjeren je jačanju poslovnih sposobnosti, kompetencija i stepena zapošljivosti marginaliziranih mladih osoba, prvenstveno mladih bez roditeljskog staranja te mladih koji su pod rizikom od gubitka roditeljskog staranja.

Protokol će obuhvatiti i nastavak dugogodišnje saradnje vezano za smještaj djece u porodični model zaštite SOS Dječijih Sela BiH, prevenciju izdvajanja djece iz porodica i promociju prava djece.

Molimo da medijski propratite događaj.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna