Eksterna matura - polaganje

Obavještavamo vas da će u srijedu 10.5.2017. godine u 10 sati u prostorijama JU Osnovne škole „Novi Grad" u Tuzli, ministar mr.sc. Zlatan Muratović prisustvovati polaganju eksterne mature i poželjeti učenicima završnih razreda osnovnih škola sreću u radu, kao i uspješan završetak mature.

Pozivamo vas da u skladu sa vašim obavezama medijski propratite ovaj događaj.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna